Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

dr inż. Bogusław Andrzejczak

Członek Zarządu

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Tomasz Surdacki

Członek Zarządu

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy

mgr Irena Rydzaj