Kierownicy

+

Lp. WYDZIAŁ SYMBOL KIEROWNIK
1. Wydział Produkcji Wody TP po Dariusz Markiewicz
2. Wydział Sieci Wodociągowej TW Daniel Tetłak
3. Wydział Kanalizacji TK Grzegorz Bachta
4. Wydział Oczyszczalni Ścieków TS Radosław Kasperski
5. Dział Inwestycji i Rozwoju TI p.o. Tomasz Czornak
6. Jednostka Realizująca Projekt JRP - - -
7. Wydział Energetyczno-Mech TE Bogdan Krynicki
8. Dział Obsługi Odbiorców TO Danuta Łastowska
9. Laboratorium DL Małgorzata Szofer
10. Dział Kadr i Administracji DKA Agnieszka Kazubowska
11. Dział Finansowo – Ekonomiczny EF Renata Narkun
12. Dział Rozliczeń i Windykacji ER Beata Chudzik