Kierownicy

Lp. WYDZIAŁ SYMBOL KIEROWNIK
1. Wydział Produkcji Wody TP Dariusz Markiewicz
2. Wydział Sieci Wodociągowej TW Daniel Tetłak
3. Wydział Kanalizacji TK Grzegorz Bachta
4. Wydział Oczyszczalni Ścieków TS Radosław Kasperski
5. Dział Inwestycji i Rozwoju TI Tomasz Czornak
6. Wydział Energetyczno-Mech TE Roman Bekierski
7. Dział Obsługi Odbiorców TO Jerzy Rakowski
8. Laboratorium DL Małgorzata Michalak
9. Dział Kadr i Administracji DKA Agnieszka Kazubowska
10. Dział Informatyki i Informacji Przestrzennej DI Rafał Koźlik
11. Dział Zaopatrzenia DZ Koordynator Sławomir Madejczyk
12. Dział Finansowo – Ekonomiczny EF Katarzyna Przybylska
13. Dział Rozliczeń i Windykacji ER Beata Chudzik