Zmiany kapitału zakładowego Spółki

Zmiany kapitału zakładowego Spółki

Informacje ogólne:

 • kapitał zakładowy: 220.018.500,00

Aktualna struktura udziałów
Lp. Gminy Ilość udziałów

Wartość udziału
w zł.

Wartość wniesionego kapitału w zł. Struktura %
1. Miasto Gorzów Wlkp. 343 937 500 171 968 500 78,16%
2. Gmina Kłodawa 49 711 500 24 855 500 11,30%
3. Gmina Deszczno 14 975 500 7 487 500 3,40%
4. Gmina Lubiszyn 13 985 500 6 992 500 3,18%
5. Gmina Santok 10 477 500 5 238 500 2,38%
6. Gmina Bogdaniec 6 857 500 3 428 500 1,56%
7. Osoby fizyczne 95 500 47 500 0,02%
8. Razem 440 037
500 220 018 500 100,00%

Wynik finansowy

Wynik finansowy za rok 2019

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2019 zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Mariana Litwiniak z Kancelarii Audytorskiej Konto ul. Fieldorfa 5/6, 71-075 Szczecin.

Dane finansowe za 2019 r.:

 1. Bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 465.012.204,91 zł;
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości 10.672.509,95 ;
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 12.756.009,95 ;
 4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 r.do 31.12.2019r. wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 7.375.993,65 zł.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/262/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.Wynik finansowy za rok 2018


Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2018 zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Mariana Litwiniak z Kancelarii Audytorskiej Konto ul. Fieldorfa 5/6, 71-075 Szczecin.

Dane finansowe za 2018r.:

 1. Bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 447.992.605,04 zł;
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazuje zysk netto w wysokości 12.899.252,54 ;
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 12.899.252,54 ;
 1. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.471.224,00 zł.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/244/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp


Wynik finansowy za rok 2017

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2017 zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Mariana Litwiniak z Kancelarii Audytorskiej Konto ul. Fieldorfa 5/6, 71-075 Szczecin.

Dane finansowe za 2017 r.:

 1. Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 433.097.824,67 zł;
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017r. wykazuje zysk netto w wysokości 7.044.101,45 zł;
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 7.044.101,45 zł;
 4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017r. wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.910.117,28 zł.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/235/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


Wynik finansowy za rok 2016

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2016 zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Łukasza Drewniaka z Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 6.

Dane finansowe za 2016 r.:

 1. Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 434.413.479,39 zł;
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazuje zysk netto w wysokości 6.395.451,33 ;
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2016 r.do 31.12.2016 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 6.395.451,33 zł;
 4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazuje wzrost środków pieniężnych o kwotę 14.543.410,63 zł.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/217/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Wynik finansowy za rok 2015

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2015 zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Panią Krystynę Szczęsną z Zespołu Biegłych Rewidentów FABER Sp. z o.o. z Wrocławia ul. Pretficzna 7.

Dane finansowe za 2015 r.:

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 419.978.223,40 zł;

 1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazuje zysk netto w wysokości 6.965.697,82 zł;
 2. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 27.857.197,82 zł;
 3. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.790.445,25 zł.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/209/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


Wynik finansowy za rok 2014

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2014 zostało przeprowadzone przez biegłego Pana Łukasza Drewniak z kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 6.

Badaniem objęto sprawozdania finansowe, na które składają się:

 1. Bilans na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 392.518.433,08 zł;
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.831.893,02 zł;
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.831.893,02 zł;
 4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 20.512.049,27 zł;
 5. Dodatkowe informacje oraz objaśnienia za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/197/2015 z dnia 12 czerwca 2015r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


Wynik finansowy za rok 2013

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2013 zostało przeprowadzone przez biegłego Pana Łukasza Drewniak z kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 6.

Badaniem objęto sprawozdania finansowe, na które składają się:

 1. Bilans na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 282.702.422,90 zł;
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 6.587.051,69 zł;
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.587.051,69 zł;
 4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 28.132.032,54 zł;
 5. Dodatkowe informacje oraz objaśnienia za rok 2013.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/190/2014 z dnia 6 czerwca 2014r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie WlkpWynik finansowy za rok 2012

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2012 zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Tadeusza Markockiego z kancelarii SAKS AUDIT Sp. o.o. ul. Matejki 42 87-100 Toruń.

Badaniem objęto sprawozdania finansowe, na które składają się:

 1. Bilans na dzień 31 grudnia 2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 219.130.849,45 zł;
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.277.924,92 zł;
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.277.924,92 zł;
 4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 10.109.483,63 zł;
 5. Dodatkowe informacje oraz objaśnienia za rok 2012.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/181/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


Wynik finansowy za rok 2011

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2011 zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Łukasza Drewniak z kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 6.

Badaniem objęto sprawozdania finansowe, na które składają się:

 1. Bilans na dzień 31 grudnia 2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 207.555.318,59 zł;
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.965.818,11 zł;
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.532.818,11 zł;
 4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 4.384.692,52 zł;
 5. Dodatkowe informacje oraz objaśnienia za rok 2011.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/174/2012 z dnia 11 czerwca 2012r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


Wynik finansowy za rok 2010

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2010 zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Łukasza Drewniaka z kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 6.

Badaniem objęto sprawozdania finansowe, na które składają się:

  1. Bilans na dzień 31 grudnia 2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą205.460.529,90 zł;
  2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.049.291,49 zł;
  3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.500.460,31 zł;
  4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 1.668.026,07 zł;
  5. Dodatkowe informacje oraz objaśnienia za rok 2010.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/163/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


Wynik finansowy za rok 2009

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za rok 2009 zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Łukasza Drewniaka z kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 6.

Badaniem objęto sprawozdania finansowe, na które składają się:

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 205.201.444,31 zł;

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zysk netto w wysokości 305.317,36 zł;

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.929.317,36 zł;

4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -3.448.365,64. zł;

5. Dodatkowe informacje oraz objaśnienia za rok 2009.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 1/153/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.