Jednolity tekst Umowy Spółki z dnia 04.01.2019r.

Jednolity tekst Umowy Spółki z 19.08.1991r. zmiany wprowadzone do 23.06.2017r.

Załączniki
Jednolity tekst Umowy Spółki   3.116 MB