Zezwolenie na wytwarzanie energii elektrycznej.

Z dniem 30 maja 2019 r. zmieniona została koncesja nr WEE/1217/14693/W/OSZ/2009/BO, (zmieniona następnie decyzją z dnia 16 lipca 2015 r. nr WEE/1217A/14693/W/OSZ/2015/RN i postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2015 r. nr WEE/1217B/14693/W/OSZ/2015/RN) w sprawie udzielenia Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, na okres od 31 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2025 r. następującym zapisem:

„Przedmiot działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w:

1.instalacji odnawialnego źródła energii, elektrowni biogazowej (BGO),stanowiącej jednostkę kogeneracji (SSP), o łącznej mocy zainstalowanej 0,740 MW (2x 0,370 MW), wykorzystujący w procesie spalania biogaz uzyskany w procesie fermentacji metanowej biomasy z procesów odprowadzania lub oczyszczania ścieków, zlokalizowanej przy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim, powiat gorzowski, województwo lubuskie.

2.instalacji odnawialnego źródła energii, elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 0,7638 MW, zlokalizowanej przy ul. Żytniej w Gorzowie Wlkp., gmina Gorzów Wlkp., powiat gorzowski, województwo lubuskie”.

Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Gorzów Wlkp.
Dnia 10.10.2002r decyzją Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zostało udzielone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gorzowie Wlkp.

Bogdaniec
Dnia 3 kwietnia 2009r na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960.r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (DZ.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) oraz art.16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr. 123,poz. 858 ze zm.) oraz na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. decyzją Wójta zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bogdaniec.

Deszczno
Dnia 28 grudnia 2009r na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960.r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (DZ.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) oraz art.16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr. 123,poz. 858 ze zm.) oraz na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. decyzją Wójta zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Deszczno.

Kłodawa
Dnia 13 sierpnia 2003r na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960.r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (DZ.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) oraz art.16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr. 123,poz. 858 ze zm.) oraz na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. decyzją Wójta zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa.

Lubiszyn
Dnia 06 kwietnia 2009r na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960.r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (DZ.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) oraz art.16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr. 123,poz. 858 ze zm.) oraz na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. decyzją Wójta zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubiszyn.

Santok
Dnia 17 kwietnia 2009r na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960.r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (DZ.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) oraz art.16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr. 123,poz. 858 ze zm.) oraz na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. decyzją Wójta zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Santok.