Wykonanie dokumentacji projektowej-dyspozytornia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:


 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt dyspozytorni na terenie SUW Centralny” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dołączonego do ogłoszenia.
 2. Termin składania oferty: do 29.10.2018
Załączniki
1. Opis przedmiotu zamówienia.   86.733 KB

Dostawa samochodu osobowo - towarowego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo–towarowego typu furgon

Termin składania ofert 31.07.2018r.

Załączniki
Treść ogłoszenia   488.340 KB
Formularz oferty   88.000 KB
Wzór Umowy   78.500 KB
OPZ   123.065 KB
Wyjaśnienia z dnia 04.07.2018r.   52.193 KB

Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, instalacji rekuperacji, w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, instalacji rekuperacji, w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Termin składania ofert 23.05.2018 r.

Załączniki
Dokumentacja.zip   1.656 MB

Wykonanie kontroli stanu technicznego wraz z badaniem wydajności hydrantów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:


Wykonanie kontroli stanu technicznego wraz z badaniem wydajności hydrantów na terenie Gorzowa Wlkp.
oraz gmin ościennych tj. Deszczno, Bogdaniec, Lubiszyn, Kłodawa, Santok.


Termin składania ofert: 06.04.2018r.

Załączniki
Treść ogłoszenia   293.458 KB
Protokół   13.613 KB

Dostawę dwóch zestawów do bezpośredniego dozowania podchlorynu sodu do rurociągów wodociągowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę dwóch zestawów do bezpośredniego dozowania podchlorynu sodu do rurociągów wodociągowych na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z .o.o.

Termin złożenia oferty:

Oferty, należy złożyć w nieprzekraczalny terminie do 27.02.2018 r. do godz. 13:00.

Załączniki
Ogłoszenie   518.903 KB
Opis przedmiotu zamówienia   1.007 MB

Przegląd generatorów ClO2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47 w Gorzowie Wlkp.

ogłasza konkurs ofert:

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług polegających na okresowych ( co 12 miesięcy) przeglądach
oraz serwisie bieżącym (usuwanie awarii na wezwanie) generatorów ClO2 zainstalowanych w obiektach PWiK Sp. z o.o.

Termin złożenia oferty:

Oferty, należy złożyć w nieprzekraczalny terminie do 12.02.2018 r. do godz. 13:30.

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

ogłasza konkurs ofert

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na okresowej (miesięcznej i kwartalnej) konserwacji urządzeń transportu bliskiego zainstalowanych w obiektach PWiK Sp. z o.o.

Termin złożenia oferty:

Oferty, należy złożyć w nieprzekraczalny terminie do 18.01.2018 r. do godz. 13:30.

Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę oprogramowania bazy danych ORACLE

Termin składania ofert: 11.12.2017 r.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty   363.653 KB

Dostawa urządzeń GNSS do inwentaryzacji sieci wod-kan.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:
 • dostawę urządzeń GNSS do inwentaryzacji sieci wod-kan.
 • Termin i sposób złożenia oferty
  Ofertę należy przesłać na adres d.tetlak@pwikgo.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07 grudnia 2017 roku.
Załączniki
Ogłoszenie   384.245 KB
Odbiornik   376.750 KB

Dostawa instalacja i wdrożenie firewalli sprzętowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę instalację i wdrożenie firewalli sprzętowych

Termin składania ofert: 24.11.2017 r.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty   436.254 KB

Wykonanie badań poziomu wód gruntowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47,

66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:

 • na wykonanie zadania pn. Wykonanie badań poziomu wód gruntowych na terenie objętym projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej w m. Gorzów Wlkp. i Os. Poznańskie”.
 • Termin termin złożenia oferty: 20 listopada 2017

Prace konserwacyjne stawku popłuczyn SUW Kłodawa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47,

66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:

 • na wykonanie zadania pn.„ Prace konserwacyjne stawku popłuczyn SUW Kłodawa”
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2017 roku lub przesłać na adres: sekretariat@pwikgo.pl lub d.markiewicz@pwikgo.pl do godziny 13:00.
Załączniki
Prace konserwacyjne stawku SUW Kłodawa   420.001 KB
Szkic stawku i podkład mapowy   111.068 KB
Formularz ofertowy   45.500 KB
Zdjęcia   1.198 MB

Izolacja termiczna napowietrznego węzła wodociągowego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

 • Izolację termiczną napowietrznego węzła wodociągowego na magistrali DN 600
 • Termin składania ofert: 20.11.2017r.

Załączniki
Treść ogłoszenia   248.976 KB
Zdjęcie   2.259 MB

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo?towarowego typu VAN.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

 • Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo – towarowego typu VAN, rok produkcji 2017
 • Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Produkcji Wody w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 24.10.2017 r. o godz. 11:30.

Załączniki
Treść ogłoszenia   84.688 KB
Opis przedmiotu zamówienia   121.523 KB

Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:

· na wykonanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań:
1. „REMONT BUDYNKU STACJI POMP UL. WALCZAKA W GORZOWIE WLKP., DZIAŁKA NR EWID. 1026, OBRĘB 2-GÓRCZYN”
2. „REMONT BUDYNKU WIEŻY ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ UL. WALCZAKA W GORZOWIE WLKP., DZIAŁKA NR EWID. 1026, OBRĘB 2- GÓRCZYN

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2017 roku do godziny 11:00


Załączniki do zaproszenia - pobierz (.zip)

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty   432.251 KB

Projekt robót geologicznych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47.

66-400 Gorzów Wlkp.


zaprasza do złożenia oferty na:

 • Na wykonanie zadania pn. „ Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego studni nr 4/2 i 6/2 oraz likwidację otworu studni nr 4a i 6a na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu - ujęcie „Centralne” w Gorzowie Wlkp.” wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nadzór autorski”.
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2017 roku do godziny 11:00

Załączniki
Treść ogłoszenia   421.498 KB
Opis przedmiotu zamówienia.   1.121 MB

Wykonanie dokumentacji projektowej - remont budynków garażowych przy ul Kos. Gdyńskich 47

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:


 • na wykonanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
  "REMONT BUDYNKÓW GARAŻOWYCH I WIATY GARAŻOWEJ UL. KOS.GDYŃSKICH 47 W GORZOWIE WLKP."
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2017 roku do godziny 11:00

Załączniki
Zaproszenie do składania oferty.   293.398 KB
Opis przedmiotu zamówienia.   797.664 KB

Wykonanie dokumentacji technicznej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:

 • na wykonanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:
  1. „REMONT BUDYNKU STACJI POMP UL. WALCZAKA W GORZOWIE WLKP., DZIAŁKA NR EWID. 1026, OBRĘB 2-GÓRCZYN”
  2. „REMONT BUDYNKU WIEŻY ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ UL. WALCZAKA W GORZOWIE WLKP., DZIAŁKA NR EWID. 1026, OBRĘB 2- GÓRCZYN
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2017 roku do godziny 11:00
 • Opis przedmiotu zamówienia - pobierz .zip (99 MB)
Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty.   432.173 KB

Wykonanie dokumentacji projektowej - remont budynków garażowych przy ul. Sikorskiego 67

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp
zaprasza do złożenia oferty na:

 • wykonanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
  „REMONT BUDYNKÓW GARAŻOWYCH UL. SIKORSKIEGO 67 W GORZOWIE WLKP.”
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2017 roku do godziny 11:30
 • Opis przedmiotu zamówienia - pobierz .zip (48 MB)
Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty.   292.693 KB

Naprawa pokrycia dachowego budynku filtrów SUW Siedlice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

 • wykonanie zamówienia pn. Naprawa pokrycia dachowego budynku filtrów SUW Siedlice

 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2017 roku do godziny 11:00
  .
 • Aktualizacja z 2017.09.08: Dokumentacja projektowa .
Załączniki
Zaproszenie do składania oferty   180.102 KB
Wzór umowy   204.500 KB
Karta gwarancyjna   57.000 KB
Formularz oferty   87.000 KB
Aktualizacja: Dokumentacja projektowa.   9.084 MB

Naprawa pokrycia dachowego budynku filtrów SUW Siedlice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty
na:
Naprawę pokrycia dachowego budynku filtrów SUW Siedlice.


Termin składania ofert: 06.09.2017r.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty   9.743 MB

Dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych transformatorów olejowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty
na:
Dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych transformatorów olejowych.


Termin składania ofert: 30.08.2017r.

Dostawa kopertownicy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty
na:
Dostawę kopertownicy wraz z konfiguracją i instalacją w miejscu eksploatacji

Termin składania ofert: 10.08.2017r.

Wynajem ubrań roboczych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie zamówienia pn. Wynajem odzieży roboczej dla PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


1.Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem odzieży roboczej dla PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66 – 400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 01 września 2017 roku do godziny 12:00.

------------------------------------------------------------------------------------

 • Wyjaśnienia z dnia 2017.08.24 - arkusz kalkulacyjny w załączniku.
 • Wyjaśnienia z dnia 2017.08.24 - aktualny formularz oferty w załączniku

Upgrade licencji VMware

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.


Zaprasza do złożenia oferty na:
Upgrade licencji VMware VS5-ESP-BUN-C VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts do licencji vSphere 6 Standard Acceleration Kit for 6 processors, przedłużenie wsparcia o 1 rok.

Termin składania ofert: 05.07.2017r.

Załączniki
Ogłoszenie_VMware   505.388 KB

Opracowanie projektowe systemu radiokomunikacyjnego dla komunikacji lądowej służb eksploatacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:


Opracowanie Projektowe Sieci Radiowej/Systemu
Radiokomunikacyjnego dla Komunikacji Lądowej służb eksploatacyjnych PWiK. Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Obszar działania PWiK obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski i Gminy Kłodawa, Santok, Deszczno , Bogdaniec i Lubiszyn. W latach 1994 do 2014 Przedsiębiorstwo eksploatowało system radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego z wykorzystaniem radiotelefonów Radmor na podstawie Pozwolenia Radiowego Nr RPL/S/A/33/06. W ramach w/w pozwolenia posiadamy 9 stacji bazowych.

Zakres opracowania.

 • Zaplanowanie sieci radiowej - projekt propagacyjny.
 • Opracowanie i złożenie wniosku do UKE o przyznanie częstotliwości radiowych – reprezentowanie PWiK w przedmiotowych sprawach przed UKE.
 • Opracowanie projektu instalacyjno – konfiguracyjnego.
 • Wsparcie w opracowaniu OPZ i SIWZ.

Osobą prowadzącą sprawę ze strony PWiK Sp. z o. o. jest Kierownik Wydz. TE Bogdan Krynicki tel. 95 728 59 77

lub 500 057 322 e-mail: b.krynicki@pwikgo.pl Oferty na wykonanie w/w prac należy składać do dnia 29.06.2017. do godz. 10.00. w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos.Gdyńskich 47,66–400 Gorzów Wlkp.

Audyt Energetyczny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:

„Audyt energetyczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

w Gorzowie Wielkopolskim.”

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 roku do godziny 10:30.

Załączniki
SIWZ   93.993 KB
Obiekty technologiczne i energetyczne   94.364 KB
Modyfikacja z 2017.01.01   254.672 KB

Dostawę urządzeń kontrolujących parametry fizyko-chemiczne wody oraz urządzeń do dezynfekcji wody wraz z montażem i z pierwszym uruchomieniem na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z .o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:


„Dostawę urządzeń kontrolujących parametry fizyko-chemiczne wody oraz urządzeń do dezynfekcji wody wraz z montażem i z pierwszym uruchomieniem na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z .o.o.”

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,66–400 Gorzów Wlkp.

w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.

Załączniki
Treść ogłoszenia.   688.656 KB
Opis przedmiotu zamówienia   602.028 KB
Formularz oferty   49.500 KB
Karta gwarancyjna   47.000 KB
Wzór umowy   93.500 KB