Wynajem ubrań roboczych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie zamówienia pn. Wynajem odzieży roboczej dla PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


1.Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem odzieży roboczej dla PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66 – 400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 01 września 2017 roku do godziny 12:00.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty.   152.583 KB
Formularz oferty.   287.405 KB
Opis przedmiotu zamówienia.   371.758 KB
Wzór umowy - plik edytowalny   100.500 KB

Upgrade licencji VMware

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.


Zaprasza do złożenia oferty na:
Upgrade licencji VMware VS5-ESP-BUN-C VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts do licencji vSphere 6 Standard Acceleration Kit for 6 processors, przedłużenie wsparcia o 1 rok.

Termin składania ofert: 05.07.2017r.

Załączniki
Ogłoszenie_VMware   505.388 KB

Opracowanie projektowe systemu radiokomunikacyjnego dla komunikacji lądowej służb eksploatacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:


Opracowanie Projektowe Sieci Radiowej/Systemu
Radiokomunikacyjnego dla Komunikacji Lądowej służb eksploatacyjnych PWiK. Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Obszar działania PWiK obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski i Gminy Kłodawa, Santok, Deszczno , Bogdaniec i Lubiszyn. W latach 1994 do 2014 Przedsiębiorstwo eksploatowało system radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego z wykorzystaniem radiotelefonów Radmor na podstawie Pozwolenia Radiowego Nr RPL/S/A/33/06. W ramach w/w pozwolenia posiadamy 9 stacji bazowych.

Zakres opracowania.

  • Zaplanowanie sieci radiowej - projekt propagacyjny.
  • Opracowanie i złożenie wniosku do UKE o przyznanie częstotliwości radiowych – reprezentowanie PWiK w przedmiotowych sprawach przed UKE.
  • Opracowanie projektu instalacyjno – konfiguracyjnego.
  • Wsparcie w opracowaniu OPZ i SIWZ.

Osobą prowadzącą sprawę ze strony PWiK Sp. z o. o. jest Kierownik Wydz. TE Bogdan Krynicki tel. 95 728 59 77

lub 500 057 322 e-mail: b.krynicki@pwikgo.pl Oferty na wykonanie w/w prac należy składać do dnia 29.06.2017. do godz. 10.00. w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos.Gdyńskich 47,66–400 Gorzów Wlkp.

Audyt Energetyczny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:

„Audyt energetyczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

w Gorzowie Wielkopolskim.”

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 roku do godziny 10:30.

Załączniki
SIWZ   93.993 KB
Obiekty technologiczne i energetyczne   94.364 KB
Modyfikacja z 2017.01.01   254.672 KB

Dostawę urządzeń kontrolujących parametry fizyko-chemiczne wody oraz urządzeń do dezynfekcji wody wraz z montażem i z pierwszym uruchomieniem na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z .o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:


„Dostawę urządzeń kontrolujących parametry fizyko-chemiczne wody oraz urządzeń do dezynfekcji wody wraz z montażem i z pierwszym uruchomieniem na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z .o.o.”

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,66–400 Gorzów Wlkp.

w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.

Załączniki
Treść ogłoszenia.   688.656 KB
Opis przedmiotu zamówienia   602.028 KB
Formularz oferty   49.500 KB
Karta gwarancyjna   47.000 KB
Wzór umowy   93.500 KB

Sprzedaż systemu inspekcyjnego ITV do kanałów kanalizacyjnych


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

oferuje do sprzedaży system inspekcyjny ITV do kanałów kanalizacyjnych

Dane techniczne systemu inspekcyjnego:

  • wielofunkcyjny wózek samojezdny model CT-150 W-MK, z napędem na 4 koła z zestawem 3 kół wymiennych, ręcznym podnośnikiemkamery, elementem obrotowym na kamerę i kabel dla rozmiaru rury w zakresie od 150 do 1200 mm,
  • głowica kamery model ROTOMATIC CSS, 360 stopni, bez obracania, do stosowania dla rur o średnicach od 150 do 500 mm moduł dodatkowego oświetlenia halogenowego model LSF-70, 70W dodatkowe oświetlenie w celu oświetlenia rur o dużych średnicach wewnętrznych powyżej 800 mm,
  • bęben model SCR-150L z okablowaniem do kamer samojezdnych o długości 150m, wraz z licznikiem do bębna ręcznego z wyświetlaczem odległości moduł sterowania systemem inspekcyjnym model ITV-300 C 19Z MF wraz z monitorem JVC, kompaktowy, łatwy w użyciu wszechstronny z perspektywy wydajności, w pełni przygotowany do rozbudowy w zakresie zastosowania od 30 do 400m, wyświetlacz LED informujący o poziomie napięcia i natężenia na poszczególnych elementach systemu inspekcyjnego,
  • dodatkowy moduł DE, z generatorem napisów, do modułu sterowania systemem inspekcyjnym ITV-300, umożliwiający wpisywanie komentarzy podczas procesu inspekcji,
  • oprogramowanie CITI 1 – „Small Bussines”, oprogramowanie do obsługi systemu inspekcyjnego i wydruku protokołów inspekcyjnych (brak klucza licencyjnego)

Cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł brutto. UWAGA: Cena ofertowa nie może być niższa niż cena wywoławcza.

Kupujący pokrywa koszty transportu zestawu do swojej siedziby.
Oferty cenowe, dotyczące systemu inspekcyjnego, prosimy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Sprzedaż systemu inspekcyjnego ITV do kanałów kanalizacyjnych" na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47

66-400 Gorzów Wlkp.

Na oferty oczekujemy do dnia 31 lipca 2017r. do godz. 10:00. Po tym terminie zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę.

Urządzenia zostaną Oferentowi wydany protokólarnie po wpłaceniu zaoferowanej kwoty.

System inspekcyjny można obejrzeć w naszym Przedsiębiorstwie w Wydziale Kanalizacji ul. Sikorskiego 67 w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na nr telefonu: 957285958. W załączniku zdjęcia samochodu.

Załączniki
Dokumentacja techniczna   7.927 MB
Zdjęcia systemu inspekcyjnego.   8.603 MB