Konserwacja urządzeń transportu bliskiego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

ogłasza konkurs ofert

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na okresowej (miesięcznej i kwartalnej) konserwacji urządzeń transportu bliskiego zainstalowanych w obiektach PWiK Sp. z o.o.

Termin złożenia oferty:

Oferty, należy złożyć w nieprzekraczalny terminie do 18.01.2018 r. do godz. 13:30.

Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę oprogramowania bazy danych ORACLE

Termin składania ofert: 11.12.2017 r.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty   363.653 KB

Dostawa urządzeń GNSS do inwentaryzacji sieci wod-kan.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:
 • dostawę urządzeń GNSS do inwentaryzacji sieci wod-kan.
 • Termin i sposób złożenia oferty
  Ofertę należy przesłać na adres d.tetlak@pwikgo.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07 grudnia 2017 roku.
Załączniki
Ogłoszenie   384.245 KB
Odbiornik   376.750 KB

Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47,

66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:

 • wykonanie zamówienia pn. Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji.
 • Miejsce i termin otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Kanalizacji w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 67, 04.12.2017 r. o godz. 13:00.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty.   70.681 KB
Opis przedmiotu zamówienia.   117.999 KB

Dostawa instalacja i wdrożenie firewalli sprzętowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę instalację i wdrożenie firewalli sprzętowych

Termin składania ofert: 24.11.2017 r.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty   436.254 KB

Wykonanie badań poziomu wód gruntowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47,

66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:

 • na wykonanie zadania pn. Wykonanie badań poziomu wód gruntowych na terenie objętym projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej w m. Gorzów Wlkp. i Os. Poznańskie”.
 • Termin termin złożenia oferty: 20 listopada 2017

Prace konserwacyjne stawku popłuczyn SUW Kłodawa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47,

66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:

 • na wykonanie zadania pn.„ Prace konserwacyjne stawku popłuczyn SUW Kłodawa”
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2017 roku lub przesłać na adres: sekretariat@pwikgo.pl lub d.markiewicz@pwikgo.pl do godziny 13:00.
Załączniki
Prace konserwacyjne stawku SUW Kłodawa   420.001 KB
Szkic stawku i podkład mapowy   111.068 KB
Formularz ofertowy   45.500 KB
Zdjęcia   1.198 MB

Izolacja termiczna napowietrznego węzła wodociągowego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

 • Izolację termiczną napowietrznego węzła wodociągowego na magistrali DN 600
 • Termin składania ofert: 20.11.2017r.

Załączniki
Treść ogłoszenia   248.976 KB
Zdjęcie   2.259 MB

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo?towarowego typu VAN.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

 • Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo – towarowego typu VAN, rok produkcji 2017
 • Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Produkcji Wody w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 24.10.2017 r. o godz. 11:30.

Załączniki
Treść ogłoszenia   84.688 KB
Opis przedmiotu zamówienia   121.523 KB

Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:

· na wykonanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań:
1. „REMONT BUDYNKU STACJI POMP UL. WALCZAKA W GORZOWIE WLKP., DZIAŁKA NR EWID. 1026, OBRĘB 2-GÓRCZYN”
2. „REMONT BUDYNKU WIEŻY ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ UL. WALCZAKA W GORZOWIE WLKP., DZIAŁKA NR EWID. 1026, OBRĘB 2- GÓRCZYN

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2017 roku do godziny 11:00


Załączniki do zaproszenia - pobierz (.zip)

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty   432.251 KB

Projekt robót geologicznych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47.

66-400 Gorzów Wlkp.


zaprasza do złożenia oferty na:

 • Na wykonanie zadania pn. „ Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego studni nr 4/2 i 6/2 oraz likwidację otworu studni nr 4a i 6a na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu - ujęcie „Centralne” w Gorzowie Wlkp.” wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nadzór autorski”.
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2017 roku do godziny 11:00

Załączniki
Treść ogłoszenia   421.498 KB
Opis przedmiotu zamówienia.   1.121 MB

Wykonanie dokumentacji projektowej - remont budynków garażowych przy ul Kos. Gdyńskich 47

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:


 • na wykonanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
  "REMONT BUDYNKÓW GARAŻOWYCH I WIATY GARAŻOWEJ UL. KOS.GDYŃSKICH 47 W GORZOWIE WLKP."
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2017 roku do godziny 11:00

Załączniki
Zaproszenie do składania oferty.   293.398 KB
Opis przedmiotu zamówienia.   797.664 KB

Wykonanie dokumentacji technicznej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na:

 • na wykonanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:
  1. „REMONT BUDYNKU STACJI POMP UL. WALCZAKA W GORZOWIE WLKP., DZIAŁKA NR EWID. 1026, OBRĘB 2-GÓRCZYN”
  2. „REMONT BUDYNKU WIEŻY ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ UL. WALCZAKA W GORZOWIE WLKP., DZIAŁKA NR EWID. 1026, OBRĘB 2- GÓRCZYN
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2017 roku do godziny 11:00
 • Opis przedmiotu zamówienia - pobierz .zip (99 MB)
Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty.   432.173 KB

Wykonanie dokumentacji projektowej - remont budynków garażowych przy ul. Sikorskiego 67

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp
zaprasza do złożenia oferty na:

 • wykonanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
  „REMONT BUDYNKÓW GARAŻOWYCH UL. SIKORSKIEGO 67 W GORZOWIE WLKP.”
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2017 roku do godziny 11:30
 • Opis przedmiotu zamówienia - pobierz .zip (48 MB)
Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty.   292.693 KB

Remont przepompowni ścieków PS-4 ul. Sulęcińska w Gorzowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

 • wykonanie zamówienia pn. Remont przepompowni ścieków PS-4 ul. Sulęcińska w Gorzowie Wlkp.
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2017 roku do godziny 12:00

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty.   170.678 KB
Opis przedmiotu zamówienia.   2.286 MB

Dostawa stacji dozujących środek chemiczny na przepompowniach ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

 • wykonanie zamówienia pn. Dostawa stacji dozujących środek chemiczny na przepompowniach ścieków.
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2017 roku do godziny 12:00
 • Aktualizacja z dnia 2017.09.14 - zdjęcia stanu istniejącego PS-4 i S1

Naprawa pokrycia dachowego budynku filtrów SUW Siedlice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

 • wykonanie zamówienia pn. Naprawa pokrycia dachowego budynku filtrów SUW Siedlice

 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamwiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,
  66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2017 roku do godziny 11:00
  .
 • Aktualizacja z 2017.09.08: Dokumentacja projektowa .
Załączniki
Zaproszenie do składania oferty   180.102 KB
Wzór umowy   204.500 KB
Karta gwarancyjna   57.000 KB
Formularz oferty   87.000 KB
Aktualizacja: Dokumentacja projektowa.   9.084 MB

Naprawa pokrycia dachowego budynku filtrów SUW Siedlice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty
na:
Naprawę pokrycia dachowego budynku filtrów SUW Siedlice.


Termin składania ofert: 06.09.2017r.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty   9.743 MB

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp

 • Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66 – 400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2017 roku do godziny 12:00

 • Aktualizacja z 2017.08.25: Raporty z inspekcji telewizyjnej - pobierz.

Remont przepompowni ścieków oraz studni sanitarnych kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

Remont przepompowni ścieków PS-4 ul. Sulęcińska oraz
studni sanitarnych kanalizacyjnych w Gorzowie Wlkp.


 • Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remont przepompowni ścieków PS-4 ul. Sulęcińska oraz studni sanitarnych kanalizacyjnych w Gorzowie Wlkp.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.
 • Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66 – 400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2017 roku do godziny 12:00.

Dostawa filtrów antyodorowych z węglem aktywnym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty
na:
Dostawę filtrów antyodorowych z węglem aktywnym do wysoko uciążliwych odorów kanalizacyjnych i substancji toksycznych fabrycznie nowych, rok produkcji 2017.


Termin składania ofert: 31.08.2017r.

Dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych transformatorów olejowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty
na:
Dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych transformatorów olejowych.


Termin składania ofert: 30.08.2017r.

Dostawa kopertownicy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty
na:
Dostawę kopertownicy wraz z konfiguracją i instalacją w miejscu eksploatacji

Termin składania ofert: 10.08.2017r.

Wynajem ubrań roboczych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie zamówienia pn. Wynajem odzieży roboczej dla PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


1.Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem odzieży roboczej dla PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66 – 400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 01 września 2017 roku do godziny 12:00.

------------------------------------------------------------------------------------

 • Wyjaśnienia z dnia 2017.08.24 - arkusz kalkulacyjny w załączniku.
 • Wyjaśnienia z dnia 2017.08.24 - aktualny formularz oferty w załączniku

Upgrade licencji VMware

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.


Zaprasza do złożenia oferty na:
Upgrade licencji VMware VS5-ESP-BUN-C VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts do licencji vSphere 6 Standard Acceleration Kit for 6 processors, przedłużenie wsparcia o 1 rok.

Termin składania ofert: 05.07.2017r.

Załączniki
Ogłoszenie_VMware   505.388 KB

Opracowanie projektowe systemu radiokomunikacyjnego dla komunikacji lądowej służb eksploatacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:


Opracowanie Projektowe Sieci Radiowej/Systemu
Radiokomunikacyjnego dla Komunikacji Lądowej służb eksploatacyjnych PWiK. Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Obszar działania PWiK obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski i Gminy Kłodawa, Santok, Deszczno , Bogdaniec i Lubiszyn. W latach 1994 do 2014 Przedsiębiorstwo eksploatowało system radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego z wykorzystaniem radiotelefonów Radmor na podstawie Pozwolenia Radiowego Nr RPL/S/A/33/06. W ramach w/w pozwolenia posiadamy 9 stacji bazowych.

Zakres opracowania.

 • Zaplanowanie sieci radiowej - projekt propagacyjny.
 • Opracowanie i złożenie wniosku do UKE o przyznanie częstotliwości radiowych – reprezentowanie PWiK w przedmiotowych sprawach przed UKE.
 • Opracowanie projektu instalacyjno – konfiguracyjnego.
 • Wsparcie w opracowaniu OPZ i SIWZ.

Osobą prowadzącą sprawę ze strony PWiK Sp. z o. o. jest Kierownik Wydz. TE Bogdan Krynicki tel. 95 728 59 77

lub 500 057 322 e-mail: b.krynicki@pwikgo.pl Oferty na wykonanie w/w prac należy składać do dnia 29.06.2017. do godz. 10.00. w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos.Gdyńskich 47,66–400 Gorzów Wlkp.

Audyt Energetyczny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:

„Audyt energetyczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

w Gorzowie Wielkopolskim.”

1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 roku do godziny 10:30.

Załączniki
SIWZ   93.993 KB
Obiekty technologiczne i energetyczne   94.364 KB
Modyfikacja z 2017.01.01   254.672 KB

Dostawę urządzeń kontrolujących parametry fizyko-chemiczne wody oraz urządzeń do dezynfekcji wody wraz z montażem i z pierwszym uruchomieniem na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z .o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:


„Dostawę urządzeń kontrolujących parametry fizyko-chemiczne wody oraz urządzeń do dezynfekcji wody wraz z montażem i z pierwszym uruchomieniem na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z .o.o.”

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47,66–400 Gorzów Wlkp.

w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.

Załączniki
Treść ogłoszenia.   688.656 KB
Opis przedmiotu zamówienia   602.028 KB
Formularz oferty   49.500 KB
Karta gwarancyjna   47.000 KB
Wzór umowy   93.500 KB

Sprzedaż systemu inspekcyjnego ITV do kanałów kanalizacyjnych


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

oferuje do sprzedaży system inspekcyjny ITV do kanałów kanalizacyjnych

Dane techniczne systemu inspekcyjnego:

 • wielofunkcyjny wózek samojezdny model CT-150 W-MK, z napędem na 4 koła z zestawem 3 kół wymiennych, ręcznym podnośnikiemkamery, elementem obrotowym na kamerę i kabel dla rozmiaru rury w zakresie od 150 do 1200 mm,
 • głowica kamery model ROTOMATIC CSS, 360 stopni, bez obracania, do stosowania dla rur o średnicach od 150 do 500 mm moduł dodatkowego oświetlenia halogenowego model LSF-70, 70W dodatkowe oświetlenie w celu oświetlenia rur o dużych średnicach wewnętrznych powyżej 800 mm,
 • bęben model SCR-150L z okablowaniem do kamer samojezdnych o długości 150m, wraz z licznikiem do bębna ręcznego z wyświetlaczem odległości moduł sterowania systemem inspekcyjnym model ITV-300 C 19Z MF wraz z monitorem JVC, kompaktowy, łatwy w użyciu wszechstronny z perspektywy wydajności, w pełni przygotowany do rozbudowy w zakresie zastosowania od 30 do 400m, wyświetlacz LED informujący o poziomie napięcia i natężenia na poszczególnych elementach systemu inspekcyjnego,
 • dodatkowy moduł DE, z generatorem napisów, do modułu sterowania systemem inspekcyjnym ITV-300, umożliwiający wpisywanie komentarzy podczas procesu inspekcji,
 • oprogramowanie CITI 1 – „Small Bussines”, oprogramowanie do obsługi systemu inspekcyjnego i wydruku protokołów inspekcyjnych (brak klucza licencyjnego)

Cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł brutto. UWAGA: Cena ofertowa nie może być niższa niż cena wywoławcza.

Kupujący pokrywa koszty transportu zestawu do swojej siedziby.
Oferty cenowe, dotyczące systemu inspekcyjnego, prosimy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Sprzedaż systemu inspekcyjnego ITV do kanałów kanalizacyjnych" na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47

66-400 Gorzów Wlkp.

Na oferty oczekujemy do dnia 31 lipca 2017r. do godz. 10:00. Po tym terminie zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę.

Urządzenia zostaną Oferentowi wydany protokólarnie po wpłaceniu zaoferowanej kwoty.

System inspekcyjny można obejrzeć w naszym Przedsiębiorstwie w Wydziale Kanalizacji ul. Sikorskiego 67 w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na nr telefonu: 957285958. W załączniku zdjęcia samochodu.

Załączniki
Dokumentacja techniczna   7.927 MB
Zdjęcia systemu inspekcyjnego.   8.603 MB