Dostawa trójnogów teleskopowych o udźwigu do 300 kg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę trójnogów teleskopowych o udźwigu do 300 kg

Termin składania ofert 17.04.2019 r.

Świadczenie usług telefonii komórkowej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:


Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej.
Termin złożenia oferty:
Oferty, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2019 r. do godz. 11:30.

Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia.   160.301 KB
Formularz ofertowy   24.112 KB