Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 11000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) spod wirówek z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2015/S 244-444230 z dnia 17-12-2015r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.".

W dniu 09.02.2016r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Domu Socjalnego „Metalowiec” wraz z przepompownią ścieków w ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej DN 110 mm w odcinku od skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Półwiejską do wysokości dz. nr ew. 803 w ul. Krasickiego w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6 – Faza 4”

Termin składania ofert upłynął 04.12.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Opracowanie rozwiązania technicznego oraz wykonanie zmian w układzie dystrybucji biogazu, w celu zapewnienia możliwości równoległej pracy odbiorników biogazu w Oczyszczalni Ścieków ul. Kostrzyńska 158 w Gorzowie Wlkp.”

Termin składania ofert upłynął 02.12.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 7 sztuk kątowych wodomierzy studziennych DN 100 PN 16 wyposażonych w nakładki impulsowe NKO”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”.

Termin składania ofert upłynął 01.12.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie i dostawę prefabrykatów ze stali nierdzewnej do wymiany głowic studziennych i rur pompowych w studniach na ujęciu SUW Centralny, SUW Kłodawa, SUW Maszewo i SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na:„Wykonanie dokumentacji projektowej:
1) sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wylotowej, Skrajnej i Deszczowej w Gorzowie Wlkp. oraz na ul. Wylotowej w m. Osiedle Poznańskie gm. Deszczno
2) przełączenia sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 158 w Janczewie gmina Santok
3) połączenia sieci Ø110 w ul. Arciszewskiego z siecią Ø110 w ul. Szlichtynga w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wylotowej, Skrajnej i Deszczowej w Gorzowie Wlkp. oraz na ul. Wylotowej w m. Osiedle Poznańskie gm. Deszczno”.

Na podstawie zapisów SIWZ pkt XXX.1.4) IDW oraz §65 ust. 1 pkt 4 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o.” postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego kombi, rok produkcji 2015"


Termin składania ofert upłynął: 20.10.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 2000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca magazynowania Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Termin składania ofert upłynął: 22.10.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie termoizolacji oraz wymianę bram i drzwi budynku warsztatowego PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn. „Zmiana lokalizacji punktu zlewnego ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.” oraz „Zmiana lokalizacji i wykonanie nowej stacji hydroforowej, w celu dostosowania układu zasilania w wodę uzdatnioną do obiektów powstałych w wyniku modernizacji i przebudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Termin składania ofert upłynął: 14.10.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – kontynuacja rozbudowy systemu”.

Termin skłądania ofert upłynął: 15.10.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont kapitalny silnika kogeneratora oraz uruchomienie układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Termin składania ofert upłynął: 13.10.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian i stropów w budynku przepompowni II stopnia i komorze połączeniowej SUW Siedlice oraz hydroforni przy ulicy Warskiego”.

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”.

Termin składania ofert upłynął: 08.09.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6 – Faza 3”.

Termin składania ofert upłynął: 06.10.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu DN 110 mm od Niwicy w ul. Półwiejskiej do skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul. Piaskową w Gorzowie Wlkp.”

Termin składania ofert upłynął: 01.10.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie i dostawa prefabrykatów ze stali nierdzewnej do wymiany głowic studziennych i rur pompowych w studniach SUW Centralny, SUW Kłodawa, SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie projektu termomodernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Siedlice””.

Termin składania ofert upłynął: 30.09.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawa węgla kamiennego „orzech” gatunek I oraz koksu grubego gatunek I”


Termin składania ofert upłynął: 22.09.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont przepompowni ścieków PS – 8 ul. Słowackiego w Łupowie”


Termin składania ofert upłynął: 29.09.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont dachu budynku stacji pomp oraz zabezpieczenie wieży zbiornika wody czystej w stacji pomp Walczaka”


Termin składania ofert upłynął: 24.09.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej i Topolowej oraz na ul. Ogrodowej w m. Janczewo gmina Santok


Termin składania ofert upłynął: 18.09.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulic Wiśniowa, Myśliwska, Północna w m. Różanki”.

Termin składania ofert upłynął: 01.09.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przełączenie przewodu grawitacyjnego DN 200 bezpośrednio do kolektora sanitarnego DN 1200 w ul. Podmiejska – Warszawska (Rondo Santockie)”.

Termin składania ofert upłynął: 25.08.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn. „Zmiana lokalizacji punktu zlewnego ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.” oraz „Zmiana lokalizacji i wykonanie nowej stacji hydroforowej, w celu dostosowania układu zasilania w wodę uzdatnioną do obiektów powstałych w wyniku modernizacji i przebudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”


Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 700 ton koagulanta żelazowego dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”


Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego, rok produkcji 2015”


Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z ZAKRESU SEKTOROWEGO NA Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 6000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca magazynowania Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę węzła sprężarki biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Kostrzyńska 158 w Gorzowie Wlkp.”

Termin składania ofert upłynął: 28.07.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przełączenie przewodu grawitacyjnego DN 200 bezpośrednio do kolektora sanitarnego DN 1200 w ul. Podmiejska – Warszawska (Rondo Santockie)”.

Termin składania ofert upłynął: 29.07.2015r

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie projektu termomodernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Siedlice” wraz z wymianą rurociągów technologicznych”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę sieci wodociągowej na odcinku ZUO - URSUS”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ulic Koniawskiej i Poznańskiej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont przepompowni ścieków PS–3 ul. Poznańska w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie renowacji powierzchni wewnętrznej ścian, dna i stropów kanałów doprowadzających ścieki surowe od komory rozprężnej do piaskownika w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie projektu elewacji, instalacji centralnego ogrzewania, wymiany okien, bram i drzwi wraz z termomodernizacją dachów oraz adaptacji typowego masztu kratowego o wysokości 12 m na budynku Stacji Pomp Górczyn”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont zbiornika czerpalnego na ścieki znajdującego się na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 67”.

Postępowanioe zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie odwiertu, likwidacji i podłączenia studni nr 16, 20, 25 i 106 na ujęciu SUW Siedlice oraz studni nr VIIa na ujęciu SUW Kłodawa”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6 – Faza 2”.

Termin składania ofert ułynął: 07.07.2015r.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie wykonania dostawy i montażu przepompowni ścieków w miejscu istniejącej studni sanitarnej w Gorzowie Wlkp. przy ul. 9 Maja”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę pomp zanurzeniowych do przepompowni ścieków w Gorzowie Wlkp. oraz gminie Santok i Bogdaniec, fabrycznie nowych, rok produkcji 2015”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych Endress + Hauser Promag”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 114964 - 2015 z dnia 15-05-2015r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wozu ciśnieniowego.
ZP/2/2015/PL

W dniu 17.05.2015r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 9000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca magazynowania Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę pomp zanurzeniowych do przepompowni ścieków w Gorzowie Wlkp. oraz gminie Santok i Bogdaniec, fabrycznie nowych, rok produkcji 2015”.

Zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont zbiornika czerpalnego na ścieki znajdującego się na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 67”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę dwóch samochodów ciężarowych typu VAN, fabrycznie nowych, rok produkcji 2014 lub 2015”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwica gmina Deszczno”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Osiedlowej w Jeninie gmina Bogdaniec”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie wykonania dostawy i montażu przepompowni ścieków w miejscu istniejącej studni sanitarnej w Gorzowie Wlkp. przy ul. 9 Maja".

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 89776 - 2015 z dnia 21-04-2015r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wozu ciśnieniowego.
ZP/1/2015/PL

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   141.009 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę wodomierzy i nakładek radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu".

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę dwóch samochodów ciężarowych typu VAN, fabrycznie nowych, rok produkcji 2014 lub 2015”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę wodomierzy i nakładek radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX.1.1) IDW oraz §65 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 6000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) bezpośrednio spod wirówek z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wymianę wodociągu w ul. Puszkina w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę urządzeń laboratoryjnych”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie projektu elewacji, instalacji centralnego ogrzewania, wymiany okien, bram i drzwi wraz z termomodernizacją dachów na budynkach ZW Kłodawa”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej oraz ul. Wspólnej w Gorzowie Wlkp.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowych

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w ul. Koniawskiej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przebudowę szatni oraz pomieszczeń TW ul. Śląska 95 w Gorzowie Wlkp.”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza, pozostałe

Postępowanie zakończone.