ZP/56/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 21.12.2017 r.

Załączniki
Ogłoszenie   501.023 KB
SIWZ.zip   7.174 MB

ZP/57/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 21.12.2017 r.

Załączniki
Ogłoszenie   501.928 KB
SIWZ.zip   1.483 MB

ZP/55/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 15.12.2017 r.

Załączniki
Ogłoszenie   503.474 KB
SIWZ.zip   1.091 MB
Zmiana treści SIWZ z dnia 08.12.2017r.   139.854 KB
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 13.12.2017r.   294.947 KB

ZP/54/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 12.12.2017r.

Załączniki
Ogłoszenie   506.202 KB
SIWZ.zip   4.957 MB

ZP/53/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Oczyszczalni Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 08.12.2017 r.

Załączniki
Ogłoszenie   505.616 KB
SIWZ.zip   1.087 MB

ZP/52/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Prostej i ul. Krętej w Maszewie po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.929 KB

ZP/51/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.


Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   99.280 KB

ZP/50/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   233.608 KB

ZP/49/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie rozbiórki budynku kotłowni wraz z kominem, budynku stacji uzdatniania wody i zbiornika wody na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.917 KB

ZP/6/2017/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 602586-N-2017 z dnia 17.10.2017 r.

Przetarg nieograniczony na „Budowę Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 0,767 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żytniej”

Nr sprawy ZP/6/2017/PL

Postępowanie zakończone

Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   298.344 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty.   141.737 KB

ZP/48/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/5/2017/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2017/S 195-401406 z dnia 11-10-2017r.
Przetarg nieograniczony na "Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.".
Numer referencyjny: ZP/5/2017/PL.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   151.612 KB

ZP/47/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – rozbudowa systemu”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   229.650 KB

ZP/46/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 80 ton wapna palonego mielonego do higienizacji odwirowanych osadów ściekowych (kod 19 08 05) dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   233.553 KB

ZP/45/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wymianę rurociągu wody surowej łączącego nitkę nr 2 i 3 na ujęciu wody SUW Siedlice”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/44/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwalęcice na ul. Jaworowej i ul. Akacjowej”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   96.012 KB

ZP/43/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Odtworzenie nawierzchni drogowych po awariach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. oraz gminach ościennych”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   98.289 KB

ZP/42/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na: " Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: 1) Wymiana sieci wodociągowej w ul. Drzymały, ul. 30-go Stycznia oraz ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp.,2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach obszaru ZwiązkCelowego Gmin MG–6."


Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   98.293 KB

ZP/41/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wymianę sieci wodociągowej w ul. M. Drzymały – etap II oraz w ul. 30–go Stycznia w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.593 KB

ZP/40/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wymianę rurociągu wody surowej łączącego nitkę nr 2 i 3 na ujęciu wody SUW Siedlice”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/39/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach obszaru Związku Celowego Gmin MG - 6”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   98.851 KB

ZP/38/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca tymczasowego magazynowania osadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   98.570 KB

ZP/37/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 360 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   98.090 KB

ZP/36/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji sanitarnej SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.839 KB

ZP/4/2017/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 554813-N-2017 z dnia 20-07-2017r.
Przetarg nieograniczony na "Nadzór Inwestorski dla Projektu pn. „Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.".
Numer referencyjny: ZP/4/2017/PL.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   130.982 KB

ZP/34/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego magazynu osadu odwodnionego w Oczyszczalni Ścieków”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.214 KB

ZP/35/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę i montaż urządzeń kotłowni technologicznej w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   98.491 KB

ZP/33/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 28 000 kg polielektrolitu do mechanicznego odwadniania osadu na zagęszczarkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   123.850 KB

ZP/3/2017/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 524464-N-2017 z dnia 02.06.2017r.
Przetarg nieograniczony na "Budowę Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 0,767 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żytniej".
Numer referencyjny: ZP/3/2017/PL.

Postępowanie zakończone.

ZP/32/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej w m. Łagodzin i Ulim gm. Deszczno”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   94.952 KB

ZP/30/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę i uruchomienie dwóch układów dozowania środków chemicznych”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.351 KB

ZP/29/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzów Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   93.696 KB

ZP/28/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Gorzów Wlkp. – Wysoka gm. Lubiszyn”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   96.991 KB

ZP/27/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę pomp zanurzeniowych fabrycznie nowych, rok produkcji 2017”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   98.921 KB

ZP/26/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę zbiornika z tworzywa sztucznego wraz z dwoma wannami do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   94.788 KB

ZP/25/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 40 000 kg polielektrolitu do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   123.882 KB

ZP/24/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 650 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.407 KB

ZP/23/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę wodomierzy i modułów radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.138 KB

ZP/22/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   96.097 KB

ZP/21/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę pomp piasku i ścieków lokalnych do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   96.169 KB

ZP/20/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę wodomierzy i modułów radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/19/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Lipowej oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Chwalęcicach”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.882 KB

ZP/18/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 i DN 300 oraz studni kanalizacyjnych sanitarnych DN 1000 w ul. Warskiego w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   123.981 KB

2/DI/2017/GIS - Zapytanie ofertowe

Postępowanie z trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu kompleksowego nadzoru technicznego (Inżyniera projektu) we wszystkich fazach przygotowania budowy i wdrożenia projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   215.425 KB

ZP/17/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Remont budynku hali pomp i sterowni pomp na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 67”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   98.277 KB

ZP/15/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp.”.

Na podstawie zapisów §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

ZP/16/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę wodomierzy i modułów radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/14/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na Wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych na wykonanie otworów zastępczych oraz likwidację otworów na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu – ujęcie Kłodawa w Kłodawie, ujęcie Siedlice oraz Centralne w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.991 KB

ZP/13/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę rurociągów DN 600 na terenie SUW Siedlice oraz rurociągu wody surowej SUW Kłodawa”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.355 KB

ZP/11/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Remont budynku hali pomp i sterowni pomp na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 67”.

Na podstawie zapisów §40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

ZP/12/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 40 ton środka chemicznego Ferrox C1”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   97.278 KB

ZP/10/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   100.093 KB

ZP/2/2017/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 32784-2017 z dnia 27-02-2017r.
Przetarg nieograniczony na "Budowę Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim".
Numer referencyjny: ZP/2/2017/PL.

Postępowanie zakończone.

ZP/9/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę i remont budynku magazynowego oraz wykonanie napraw i termomodernizacji budynku warsztatowego”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.151 KB

ZP/8/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 400 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.126 KB

ZP/1/2017/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2017/S 036-065613 z dnia 21-02-2017r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę, montaż oraz wpięcie w system AKPiA czterech dmuchaw technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp."
Numer referencyjny: ZP/1/2017/PL.

Postępowanie zakończone

ZP/7/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Glinik ul. Kolonijna”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.340 KB

ZP/6/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Okrzei oraz w ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   96.031 KB

ZP/5/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na zasilanie linią kablową NN Hydroforni Łupowo ul. Słowackiego i Przepompowni Ścieków PS – 8 w Łupowie ul. Słowackiego z Głównej Stacji Transformatorowej Oczyszczalni Ścieków „GOŚ – ka” w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/4/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego)”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.551 KB

ZP/3/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: 1) Budowa sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp. i gm. Deszczno oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w gm. Bogdaniec, 2) Budowa sieci wodociągowej w ul. Ludowej i Niwickiej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.698 KB

ZP/2/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Ludowej i Niwickiej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   96.165 KB

ZP/1/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Czyszczenie wraz z wybraniem osadu oraz wykonanie inspekcji telewizyjnej z oceną stanu technicznego kolektora sanitarnego DN 1000 mm i DN 1200 mm od ul. Metalowców do ul. Mosiężnej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   98.371 KB