Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za Rok 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47

zaprasza do składania ofert na:
Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za Rok 2017


Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania w terminie do dnia 23.04.2018 r.
Biegły zobowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w celu omówienia raportu.

Podstawowe dane Spółki za 2016 r.:
- suma bilansowa 434.413 tys. zł,
- przychody ze sprzedaży produktów 62.609 tys. zł,
- przychody ogółem 71.839 tys. zł,
- wynik finansowy netto 6.395 tys. zł,
- zatrudnienie 253 etatów,
- za rok 2016 opinia z badania bez zastrzeżeń,
- Spółka nie sporządza bilansu skonsolidowanego.

Planowane wyniki na 2017 r.:
- suma bilansowa 435.900 tys. zł,
- przychody ze sprzedaży produktów 64.598 tys. zł,
- przychody ogółem 70.498 tys. zł,
- wynik finansowy netto 4.807 tys. zł,
- zatrudnienie 264 etatów.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w kopertach z dopiskiem „Oferta-audyt 2017” na adres PWiK Sp. z o.o., do dnia 27 października 2017 r.

Wybór oferty nastąpi do końca listopada 2017 r.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta i nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej.

Uwaga.
W przypadku przeprowadzania badania sprawozdania finansowego w PWiK sp. z o.o. po raz pierwszy oferta musi obejmować dwa lata tj. za 2017 i 2018 rok.


Zarząd PWiK Sp. z o.o.