Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021r. i za 2022r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47

zaprasza do składania ofert na:


Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki

za 2021 r. i za 2022 r.


Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania w terminie do dnia 22.04.2022 r. za rok 2021 i do dnia 22.04.2023 r. za rok 2022.

Biegły zobowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w celu omówienia raportu.

Podstawowe dane Spółki za 2020 r.:

 • suma bilansowa 462.991 tys. zł,
 • przychody ze sprzedaży produktów 75.193 tys. zł,
 • przychody ogółem 87.680 tys. zł,
 • wynik finansowy netto 9.617 tys. zł,
 • zatrudnienie 257,5 etatów,
 • za rok 2020 opinia z badania bez zastrzeżeń,
 • Spółka nie sporządza bilansu skonsolidowanego.

Planowane wyniki na 2021 r.:

 • suma bilansowa 470.707 tys. zł,
 • przychody ze sprzedaży produktów 74.852 tys. zł,
 • przychody ogółem 84.127tys. zł,
 • wynik finansowy netto 5.853 tys. zł,
 • zatrudnienie 261,5 etatów.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w kopertach z dopiskiem „oferta-audyt 2021, 2022” na adres PWiK Sp. z o.o., do dnia 13 sierpnia 2021 r. Wybór oferty nastąpi do końca września 2021 r.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta i nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej.

Zarząd PWiK Sp. z o.o.