Sprzedaż niewykorzystanego węgla i koksu ze składu opału kotłowni SUW Siedlice.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:

„Sprzedaż niewykorzystanego węgla i koksu ze składu opału kotłowni SUW Siedlice”

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 05 grudnia 2017 roku do godziny 12:00.

Załączniki
Ogłoszenie   508.173 KB
Opis przedmiotu   1.057 MB