ZP/27/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami PWiK Sp. z o.o.”.

Termin składania ofert: 22.06.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   206.255 KB
SIWZ.zip   956.688 KB
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.06.2018 r.   124.758 KB

ZP/26/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 40 000 kg polielektrolitu proszkowego do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 26.06.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   198.194 KB
SIWZ.zip   519.710 KB
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.06.2018 r.   105.291 KB

ZP/25/2018/PL Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp. – Etap I”.

Termin składania ofert: 29.05.2018 r.

Ogłoszenie - pobierz (.pdf)

SIWZ - pobierz (.zip)

ZP/24/2018/PL Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 360 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 25.05.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   221.145 KB
SIWZ.zip   528.208 KB

ZP/23/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 22.05.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   218.293 KB
SIWZ.zip   1.071 MB

ZP/22/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Remont budynku i wieży zbiornika SP Walczaka wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 1026 obręb Górczyn w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 16.05.2018 r.

Ogłoszenie - pobierz (.pdf)

SIWZ - pobierz (.zip)

ZP/3/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 550669-N-2018 z dnia 26-04-2018r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż separatora piasku z płuczką i ślimakiem w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.".
Numer referencyjny: ZP/3/2018/PL

Postępowanie zakończone.

ZP/21/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie kompletnej studni 12/4 i likwidacja studni nr 12c oraz wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na ujęciu wody SUW Centralny”.

Termin składania ofert: 09.05.2018 r.

Ogłoszenie - pobierz (.pdf)

SIWZ - pobierz (.zip)

Wyjaśnienia z dnia 26.04.2018 r. - pobierz (.pdf)

Wyjaśnienia z dnia 27.04.2018 r. - pobierz (.pdf)

ZP/20/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową przepompowni ścieków w m. Chwalęcice oraz sieci wodociągowej w m. Borek”.

Termin składania ofert: 11.05.2018 r.

Ogłoszenie - pobierz (.pdf)

SIWZ - pobierz (.zip)

Zmiana SIWZ z dnia 24.04.2018 r. - pobierz (.pdf)

ZP/19/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Pielęgnację terenów zielonych obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   80.304 KB

ZP/18/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w ul. Bema, Berlinga i Zamenhofa w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.850 KB

ZP/17/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie kompletnej studni 12/4 i likwidacja studni nr 12c oraz wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na ujęciu wody SUW Centralny”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/2/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 531642-N-2018 z dnia 15-03-2018r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż mieszadeł wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie beztlenowej (6 kompletów) w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ".
Numer referencyjny: ZP/2/2018/PL

Postępowanie zakończone.

Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   84.523 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty.   101.405 KB

ZP/16/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wymianę rurociągu wody surowej łączącego nitkę nr 2 i 3 na ujęciu wody SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.354 KB

ZP/15/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę wodociągu DN 600 na terenie SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   67.706 KB

ZP/14/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na: „Dostawę wodomierzy i modułów radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.345 KB

ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   79.224 KB

ZP/10/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymianę rurociągów na terenie SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   69.977 KB

ZP/13/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   69.950 KB

ZP/12/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/9/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.158 KB

ZP/8/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Serwis kogeneratora MB 3042 L5 pracującego w oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp., w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.884 KB

ZP/7/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   72.411 KB

ZP/5/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/4/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm w ul. Bema, Berlinga i Zamenhofa w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/3/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na: „Dostawę 400 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.” Nr sprawy ZP/3/2018/S

Postępowanie zakończone.
Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   67.848 KB

ZP/2/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę wodociągu DN 600 na terenie SUW Siedlice”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/1/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio spod wirówek”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   70.551 KB

ZP/1/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 504669-N-2018 z dnia 12-01-2018r.
Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej w m. Gorzów Wlkp. i Os. Poznańskie".
Numer referencyjny: ZP/1/2018/PL

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   113.696 KB