ZP/46/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów typu pickup wraz z zabudową”.

Termin składania ofert: 06.12.2018 r.

ZP/45/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Termin składania ofert: 09.11.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   537.327 KB
SIWZ   1.077 MB

ZP/44/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę usterek budowlanych na obiektach SUW Siedlice”.

Termin składania ofert: 06.11.2018 r.

Ogłoszenie - pobierz (.pdf)

SIWZ - pobierz (.zip)

ZP/7/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2018/S 194-440025 z dnia 09-10-2018 r.
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp. – Etap I".
Numer referencyjny: ZP/7/2018/PL.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   86.688 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty.   69.282 KB

ZP/43/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej w m. Ciecierzyce gm. Deszczno”.

Termin składania ofert: 19.10.2018 r.

Ogłoszenie - pobierz (.pdf)

SIWZ - pobierz (.zip)

ZP/42/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów typu pickup wraz z zabudową”

Termin składania ofert: 16.10.2018 r.

Załączniki
Treść ogłoszenia   197.271 KB
SIWZ   738.697 KB
Zmiana treści SIWZ z dnia 08.10.2018 r.   53.790 KB
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.10.2018   71.846 KB

ZP/6/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2018/S 191-432636 z dnia 04-10-2018 r.

Przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   87.079 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty.   70.447 KB

ZP/41/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej –rozbudowa systemu”.

Termin składania ofert: 10.10.2018 r.

ZP/40/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – rozbudowa systemu”.

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   203.080 KB
SIWZ.zip   4.758 MB

ZP/39/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”.

Termin składania ofert: 22.08.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   197.146 KB
SIWZ.zip   607.397 KB

ZP/38/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę usterek budowlanych na obiektach SUW Siedlice”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/36/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 40 ton środka chemicznego Ferrox C1”.

Termin składania ofert: 21.08.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   197.756 KB
SIWZ.zip   533.472 KB

ZP/1/2018/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na "Dostawę samochodu specjalistycznego".

Termin składania ofert upłynął: 28.08.2018 r.

ZP/35/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę usterek budowlanych na obiektach SUW Siedlice”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/32/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę i montaż generatora dwutlenku chloru (ClO2) oraz przepływowego analizatora zawartości ClO2 w wodzie uzdatnionej – SUW Siedlice”.

Termin składania ofert: 31.07.2018 r.

ZP/33/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Marwice Kolonia – Lubno oraz przebudowę sieci w m. Lubno gm. Lubiszyn”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   57.846 KB

ZP/5/2018/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2018/S 138-316241 z dnia 20-07-2018 r.
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp. – Etap I".
Numer referencyjny: ZP/5/2018/PL.

Postępowanie zakończone.

ZP/31/2018/PL Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 40 ton środka chemicznego Ferrox C1”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/4/2018/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2018/S 125-286387 z dnia 03-07-2018 r.
Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Gorzów Wlkp.–Wysoka".
Numer referencyjny: ZP/4/2018/PL.

Postępowanie zakończone.

ZP/29/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Remont budynku i wieży zbiornika SP Walczaka wraz z drogą dojazdową”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/28/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca tymczasowego magazynowania osadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   60.272 KB

ZP/27/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami PWiK Sp. z o.o.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   70.515 KB

ZP/26/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 40 000 kg polielektrolitu proszkowego do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   58.973 KB

ZP/25/2018/PL Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp. – Etap I”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/24/2018/PL Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 360 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   59.844 KB

ZP/23/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   62.607 KB

ZP/22/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Remont budynku i wieży zbiornika SP Walczaka wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 1026 obręb Górczyn w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   58.761 KB

ZP/3/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 550669-N-2018 z dnia 26-04-2018r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż separatora piasku z płuczką i ślimakiem w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.".
Numer referencyjny: ZP/3/2018/PL

Postępowanie zakończone.

ZP/21/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie kompletnej studni 12/4 i likwidacja studni nr 12c oraz wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na ujęciu wody SUW Centralny”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   58.275 KB

ZP/20/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową przepompowni ścieków w m. Chwalęcice oraz sieci wodociągowej w m. Borek”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   58.632 KB

ZP/19/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Pielęgnację terenów zielonych obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   80.304 KB

ZP/18/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w ul. Bema, Berlinga i Zamenhofa w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.850 KB

ZP/17/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie kompletnej studni 12/4 i likwidacja studni nr 12c oraz wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na ujęciu wody SUW Centralny”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/2/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 531642-N-2018 z dnia 15-03-2018r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż mieszadeł wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie beztlenowej (6 kompletów) w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ".
Numer referencyjny: ZP/2/2018/PL

Postępowanie zakończone.

Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   84.523 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty.   101.405 KB

ZP/16/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wymianę rurociągu wody surowej łączącego nitkę nr 2 i 3 na ujęciu wody SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.354 KB

ZP/15/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę wodociągu DN 600 na terenie SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   67.706 KB

ZP/14/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na: „Dostawę wodomierzy i modułów radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.345 KB

ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   79.224 KB

ZP/10/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymianę rurociągów na terenie SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   69.977 KB

ZP/13/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   69.950 KB

ZP/12/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/9/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.158 KB

ZP/8/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Serwis kogeneratora MB 3042 L5 pracującego w oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp., w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   68.884 KB

ZP/7/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   72.411 KB

ZP/5/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/4/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm w ul. Bema, Berlinga i Zamenhofa w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/3/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na: „Dostawę 400 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.” Nr sprawy ZP/3/2018/S

Postępowanie zakończone.
Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   67.848 KB

ZP/2/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę wodociągu DN 600 na terenie SUW Siedlice”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

ZP/1/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio spod wirówek”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   70.551 KB

ZP/1/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 504669-N-2018 z dnia 12-01-2018r.
Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej w m. Gorzów Wlkp. i Os. Poznańskie".
Numer referencyjny: ZP/1/2018/PL

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   113.696 KB