ZP/9/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej”.

Termin składania ofert: 06.03.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   497.830 KB
SIWZ.zip   2.297 MB

ZP/8/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Serwis kogeneratora MB 3042 L5 pracującego w oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp., w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA”.

Termin składania ofert: 28.02.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   507.159 KB
SIWZ.zip   4.071 MB
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 22.02.2018 r.   108.207 KB

ZP/7/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Termin składania ofert: 20.02.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   498.417 KB
SIWZ.zip   922.010 KB

ZP/5/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 21.02.2018 r.

Ogłoszenie - pobierz (.pdf)

SIWZ - pobierz (.zip)

ZP/4/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm w ul. Bema, Berlinga i Zamenhofa w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 27.02.2018 r.

Załączniki do zmiany SIWZ z dnia 16.02.2018r. (inspekcja tv) Cz. I, Cz. II, Cz. III

ZP/3/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na: „Dostawę 400 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.” Nr sprawy ZP/3/2018/S
Termin składania ofert: 08.02.2018 r
Załączniki
1. Ogłoszenie   506.311 KB
2. Specyfikacja   718.406 KB
3. Umowa - część II   301.353 KB
4. Opis przedmiotu zamówienia - część III   137.325 KB

ZP/2/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę wodociągu DN 600 na terenie SUW Siedlice”.

Termin składania ofert: 06.02.2018 r.

ZP/1/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio spod wirówek”.

Termin składania ofert: 30.01.2018 r.

Załączniki
Ogłoszenie   510.685 KB
SIWZ.zip   1.111 MB

ZP/1/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 504669-N-2018 z dnia 12-01-2018r.
Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej w m. Gorzów Wlkp. i Os. Poznańskie".
Numer referencyjny: ZP/1/2018/PL

Termin składania ofert upłynął: 13.02.2018 r.

Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   130.370 KB