Regulamin udzielania zamówień sektorowych - 10.05.2022 r.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych - tekst jednolity 31.12.2020 r.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do postępowań wszczętych przed dniem 01.04.2021 r. stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.

Baza konkurencyjności

Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Załączniki
Regulamin - Baza Konkurencyjności   188.777 KB

Oświadczenie - Status dużego przedsiębiorcy

Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( j.t. Dz. U,. 2019 poz. 118 ze zm.) Zamawiający oświadcza ,że posiada status dużego przedsiębiorcy.