ZP/15/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę 40 ton środka chemicznego Ferrox C1”.

Termin składania ofert: 02.04.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   199.728 KB
SIWZ   570.897 KB

ZP/14/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej w rejonie przystanku tramwajowego”.

Termin składania ofert: 27.03.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   199.898 KB
SIWZ   6.086 MB
Wyjaśnienia z dnia 18.03.2019 r.   80.730 KB
Wyjaśnienia z dnia 20.03.2019 r.   116.396 KB

ZP/13/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Żwirowej i ul. Błotnej”.

Termin składania ofert: 27.03.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   200.499 KB
SIWZ   3.326 MB
Wyjaśnienia z dnia 20.03.2019 r.   117.025 KB

ZP/12/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 19.03.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   495.799 KB
SIWZ   1.080 MB

ZP/11/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Remont budynków garażowych na terenie PWiK Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 67”.

Termin składania ofert: 21.03.2019 r.

Ogłoszenie pobierz (.pdf)

SIWZ pobierz (.zip)

ZP/10/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie awaryjnych przewiertów sterowanych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych”.

Termin składania ofert: 19.03.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   200.718 KB
SIWZ   715.440 KB

ZP/9/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio spod wirówek”.

Termin składania ofert: 15.03.2019 r.
Załączniki
Ogłoszenie   207.828 KB
SIWZ   666.955 KB

ZP/3/2019/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.

Termin składania: 26-03-2019 r.

Ogłoszenie pobierz (.pdf)

Zapytanie ofertowe pobierz (.zip)

Dokumentacja projektowa pobierz (.zip)

Wyjaśnienia z dnia 04.03.2019 r. pobierz (.pdf)

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 07.03.2019 r. pobierz (.pdf)

Wyjaśnienia z dnia 07.03.2019 r. pobierz (.pdf)

Wyjaśnienia z dnia 13.03.2019 r. pobierz (.pdf)

Wyjaśnienia z dnia 15.03.2019 r. pobierz (.pdf)

Wyjaśnienia z dnia 21.03.2019 r. pobierz (.pdf)

ZP/8/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Remont budynków garażowych na terenie PWiK Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47”.

Termin składania ofert: 12.03.2019 r.

Ogłoszenie pobierz (.pdf)

SIWZ pobierz (.zip)

ZP/7/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Naprawę i legalizację wodomierzy”.

Termin składania ofert: 05.03.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   200.492 KB
SIWZ   787.896 KB

ZP/6/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę 400 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 28.02.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   509.155 KB
SIWZ   1.247 MB

ZP/5/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę 360 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 158”.

Termin składania ofert: 28.02.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   512.205 KB
SIWZ   1.228 MB

ZP/2/2019/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Baczyna gm. Lubiszyn

Postępowanie zakończone.

Informacja z otwarcia ofert pobierz (.pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty pobierz (.pdf)

ZP/4/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień
sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę dwóch fabrycznie
nowych samochodów typu pickup wraz z zabudową”.

Termin składania ofert: 26.02.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   193.619 KB
SIWZ   607.995 KB
Wyjaśnienia z dnia 18.02.2019 r.   67.582 KB
Wyjaśnienia z dnia 20.02.2019 r.   81.384 KB

ZP/3/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę wodomierzy i modułów radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

Termin składania ofert: 20.02.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   195.986 KB
SIWZ.zip   679.736 KB

ZP/1/2019/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Karnin ul. Nad Rozlewiskiem


Postępowanie zakończone

ZP/2/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Rozbudowę z przebudową istniejącego magazynu osadu odwodnionego w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 19.02.2019 r.

Ogłoszenie - pobierz (.pdf)

SIWZ - pobierz (.zip)

ZP/1/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Czyszczenie wraz z wybraniem osadu i utylizacją, wykonanie inspekcji telewizyjnej z oceną stanu technicznego kolektora sanitarnego DN 1200 mm i DN 1450 mm od ul. Metalowców do ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 18.01.2019 r.

Ogłoszenie - pobierz (.pdf)
SIWZ - pobierz (.zip)
Wyjaśnienia z dnia 15.01.2019 r. - pobierz (.pdf)