ZP/01/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie rozbiórki części niskiej (socjalnej) i wysokiej budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 28.01.2020 r.


Ogłoszenie pobierz (.pdf)
SIWZ pobierz (.zip)
Dokumentacja projektowa pobierz (.zip)