ZP/2/2020/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2020/S 041-097738 z dnia 27-02-2020 r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę 144 ton środka chemicznego przeciw zagniwaniu ścieków".
Numer referencyjny: ZP/2/2020/PL.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia oraz składanie ofert na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/10/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 06.03.2020 r.

Załączniki
Ogłoszenie   195.065 KB
SIWZ   1.588 MB

ZP/9/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Przebudowę budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na budynek garażowo – magazynowy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 10.03.2020 r.

Ogłoszenie pobierz (.pdf)
SIWZ pobierz (.zip)
Dokumentacja projektowa pobierz (.zip)
Wyjaśnienia z dnia 24-02-2020 r. pobierz (.pdf)

ZP/1/2020/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2020/S 036-086022 z dnia 20-02-2020 r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę 360 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.".
Numer referencyjny: ZP/1/2020/PL.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia oraz składanie ofert na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/8/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę i montaż urządzeń do dezynfekcji wody pitnej”.

Termin składania ofert: 25.02.2020 r.

ZP/7/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Naprawę i legalizację wodomierzy”.

Termin składania ofert: 20.02.2020 r.

Załączniki
Ogłoszenie   193.152 KB
SIWZ   826.553 KB

ZP/6/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę wodomierzy z nakładką NKO”.

Termin składania ofert: 13.02.2020 r.

ZP/5/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 18.02.2020 r.

Załączniki
Ogłoszenie   195.111 KB
SIWZ   1.586 MB

ZP/4/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę dwóch pomp do ścieków do Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 06.02.2020 r.

Załączniki
Ogłoszenie   203.374 KB
SIWZ   1.506 MB
Wyjaśnienia z dnia 2020.01.31   91.828 KB

ZP/3/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie rekultywacji składowisk osadów ściekowych S1 i S2 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 11.02.2020 r.

Załączniki
Ogłoszenie   197.610 KB
SIWZ   8.039 MB

ZP/2/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę wodomierzy i nakładek na wodomierze”.

Termin składania ofert: 31.01.2020 r.

Załączniki
Ogłoszenie   193.591 KB
SIWZ   1.108 MB
Zmiana z dnia 21.01.2020 r.   63.921 KB

ZP/1/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie rozbiórki części niskiej (socjalnej) i wysokiej budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 28.01.2020 r.


Ogłoszenie pobierz (.pdf)
SIWZ pobierz (.zip)
Dokumentacja projektowa pobierz (.zip)
Zmiana z dnia 21.01.2020 r. pobierz (.pdf)
Wyjaśnienia z dnia 22.01.2020 r. pobierz (.pdf)


Dostępne podkategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017