ZP/74/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy komór na rurociągu magistralnym DN 1000”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   59.119 KB

ZP/73/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgrzybkowej w m. Glinik gm. Deszczno”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   64.239 KB

ZP/72/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Odtworzenie nawierzchni drogowych po awariach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. oraz gminach ościennych”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.113 KB

ZP/70/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa dwóch samochodów dostawczych (kategoria N1) z napędem elektrycznym”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   59.060 KB

ZP/69/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   276.186 KB

ZP/68/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa i montaż ogrzewanych przenośników bezwałowych spiralnych typ U – kształtny oraz modyfikacja istniejących przenośników w obszarze magazynów na osady odwodnione w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   64.309 KB

ZP/7/2020/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2020/S 202-491546 z dnia 16.10.2020 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 28 000 kg polielektrolitu w formie emulsji do mechanicznego odwadniania osadu na zagęszczarkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
Numer sprawy: ZP/7/2020/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

Postępowanie zakończone.

ZP/67/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa placu składowego wraz z jezdnią dojazdowo – manewrową”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.175 KB

ZP/66/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa pomp zanurzeniowych do przepompowni ścieków”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   59.615 KB

ZP/65/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa dwóch samochodów osobowo – towarowych typu furgon”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.499 KB

ZP/64/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.191 KB

ZP/63/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa samochodu dostawczego brygadowego ze skrzynią ładunkową”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.172 KB

ZP/62/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   60.436 KB

ZP/6/2020/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2020/S 187-452288 z dnia 25.09.2020 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 40 000 kg polielektrolitu proszkowego do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
Numer sprawy: ZP/6/2020/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

Postępowanie zakończone.

ZP/61/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa dwóch samochodów dostawczych (kategoria N1) z napędem elektrycznym”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   59.112 KB

ZP/60/2020/S Przetarg nieograniczony

Ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej na odcinku od wysokości ul. Żwirowej 5k do wysokości ul. Kamiennej”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.910 KB

ZP/59/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa wraz z montażem zbiornika przepompowni ścieków do SUW Siedlice w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.713 KB

ZP/58/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kukułczej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   64.539 KB

ZP/57/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa placu składowego wraz z jezdnią dojazdowo – manewrową”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.720 KB

ZP/56/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie przy ul. Gorzowskiej 75”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   65.537 KB

ZP/54/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.556 KB

ZP/53/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczych typu kombivan z napędem elektrycznym, dwumiejscowych wraz z 2 szt. stacji ładowania”.

Termin składania ofert: 16.09.2020r.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu przetargu.   61.429 KB

ZP/55/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.392 KB

ZP/52/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa wraz z montażem zbiornika przepompowni ścieków do SUW Siedlice w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.222 KB

ZP/51/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Odwiert otworu zastępczego nr 21/3, 22/3, 26/3 i likwidacja studni nr 21/2, 22/2, 26/2 na terenie ujęcia wód podziemnych SUW Siedlice oraz odwiert otworu zastępczego 4/2, 6/2 i likwidacja studni nr 4a, 6a na terenie ujęcia wód podziemnych SUW Centralny”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   64.719 KB

ZP/48/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   59.329 KB

ZP/47/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa wraz z montażem zbiornika przepompowni ścieków do SUW Siedlice w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.446 KB

ZP/46/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Maszewo”.

Termin składania ofert: 06.08.2020 r.

Ogłoszenie pobierz (.pdf)
SIWZ pobierz (.zip)
Dokumentacja projektowa pobierz (.zip)

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   97.042 KB

ZP/45/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   101.637 KB

ZP/44/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa placu składowego wraz z jezdnią dojazdowo – manewrową".

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.250 KB

ZP/43/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Sportowego w m. Baczyna, gm. Lubiszyn”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.294 KB

ZP/42/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Oczyszczalni Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.062 KB

ZP/41/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wymiana rurociągu wody surowej – przejście pod korytem Starej Warty – ZW Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   57.603 KB

ZP/40/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa placu składowego wraz z jezdnią dojazdowo – manewrową”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.246 KB

ZP/39/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Remont studni kanalizacyjnych DN 1000 mm, DN 1500 mm, DN 2000 mm na terenie tłoczni ścieków ul. Krasickiego w Gorzowie Wlkp. oraz remont zbiornika DN 1500 mm przepompowni ścieków PS5 ul. Sulęcińska w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   65.637 KB

ZP/38/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie przewiertów sterowanych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.315 KB

ZP/37/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Serwis kogeneratora GC370B5 1042MB 3042 L5 (rok produkcji 2014)”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.877 KB

ZP/36/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Maszewo”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   57.450 KB

ZP/5/2020/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2020/S 106-257967 z dnia 03.06.2020 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 400 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
Numer sprawy: ZP/5/2020/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

Postępowanie zakończone.

ZP/35/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasprzaka w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.424 KB

ZP/34/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. kod odpadu 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 02 (zawartość piaskowników)”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   64.016 KB

ZP/33/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rurociągu wody do płukania filtrów SUW Siedlice oraz wymiany rurociągów wody surowej ujęcie wody Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   64.349 KB

ZP/32/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Świadczenie usług hydrogeologicznych dla PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.140 KB

ZP/30/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Nadzór inwestorski nad realizacją zadań PWiK Sp. z o.o.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.511 KB

ZP/29/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z zadaszonych magazynów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   64.321 KB

ZP/28/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rurociągu wody do płukania filtrów SUW Siedlice oraz wymiany rurociągów wody surowej ujęcie wody Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   59.982 KB

ZP/27/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Serwis kogeneratora MB 3042 L5 (rok produkcji 2008)”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.229 KB

ZP/26/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Przebudowa stacji energetycznej w CPŚ ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.865 KB

ZP/25/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Pielęgnację terenów zielonych obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.721 KB

ZP/24/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm w ul. Kazimierza Wielkiego, Widok i Boh. Westerplatte w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.430 KB

ZP/23/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Janczewo gm. Santok i m. Dzierżów gm. Deszczno oraz przebudowa istniejącej studni kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.100 KB

ZP/22/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   60.038 KB

ZP/21/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Brackiej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   60.027 KB

ZP/20/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rurociągu wody do płukania filtrów SUW Siedlice oraz wymiany rurociągów wody surowej ujęcie wody Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.941 KB

ZP/18/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   64.161 KB

ZP/16/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Przebudowę budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na budynek garażowo – magazynowy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.888 KB

ZP/15/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Miodowej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.412 KB

ZP/14/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę i montaż dwóch stacji dozujących środek chemiczny”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   60.931 KB

ZP/4/2020/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2020/S 051-121919 z dnia 12.03.2020 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 400 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
Numer sprawy: ZP/4/2020/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia oraz składanie ofert na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

Postępowanie zakończone.

ZP/13/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.609 KB

ZP/12/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Remont budynków garażowych na terenie PWiK Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.192 KB

ZP/3/2020/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 521803-N-2020 z dnia 10-03-2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Marwice Kolonia – Lubno oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubno gm. Lubiszyn Nr sprawy: ZP/3/2020/PL

Postępowanie zakończone.

ZP/11/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę i montaż generatorów dwutlenku chloru oraz przepływowych analizatorów oznaczających zawartość ClO2 w wodzie pitnej”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.220 KB

ZP/2/2020/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2020/S 041-097738 z dnia 27-02-2020 r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę 144 ton środka chemicznego przeciw zagniwaniu ścieków".
Numer referencyjny: ZP/2/2020/PL.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia oraz składanie ofert na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/10/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.439 KB

ZP/9/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Przebudowę budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na budynek garażowo – magazynowy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   59.495 KB

ZP/1/2020/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2020/S 036-086022 z dnia 20-02-2020 r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę 360 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.".
Numer referencyjny: ZP/1/2020/PL.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia oraz składanie ofert na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/8/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę i montaż urządzeń do dezynfekcji wody pitnej”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   70.722 KB

ZP/7/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Naprawę i legalizację wodomierzy”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   67.573 KB

ZP/6/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę wodomierzy z nakładką NKO”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.213 KB

ZP/5/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.722 KB

ZP/4/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę dwóch pomp do ścieków do Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.584 KB

ZP/3/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie rekultywacji składowisk osadów ściekowych S1 i S2 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   64.135 KB

ZP/2/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę wodomierzy i nakładek na wodomierze”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   67.003 KB

ZP/1/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie rozbiórki części niskiej (socjalnej) i wysokiej budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   60.467 KB