Załatwianie spraw

  1. Wszystkie sprawy (pisma) przychodzące do PWiK Sp. z o.o. są kierowane do odpowiednich wydziałów, których sprawy dotyczą.
  2. Na cały zakres działalności PWiK Sp. z o.o. klient ma prawo zgłosić reklamację pisemnie lub ustnie do Zarządu PWiK Sp. z o.o.
  3. W PWiK Sp. z o.o. działa Biuro Obsługi Klienta (BOK), którego zadaniem jest szybka i fachowa obsługa klienta. Druki do pobrania.