Rejestry i ewidencje

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi się następujące rodzaje rejestrów:

 1. Rejestr Korespondencji Przychodzącej i Wychodzącej.
 2. Rejestr Zarządzeń wydawanych przez Prezesa Zarządu.
 3. Księga Inwentarzowa (środków trwałych) prowadzona przez właściwe Działy.
 4. Rejestr niskocennych rzeczowych składników majątku trwałego prowadzony przez właściwe Działy.
 5. Rejestr pieczątek.
 6. Rejestr zakupionych materiałów biurowych.
 7. Rejestr wypisywanych dowodów obrotu materiałowego prowadzony przez właściwe Działy.
 8. Rejestr wypadków przy pracy.
 9. Rejestr osób pracujących na stanowiskach w szczególnych warunkach.
 10. Rejestr zamówień publicznych.
 11. Rejestr kontroli zewnętrznych.
 12. Rejestr zgłoszeń awarii oraz innych przypadków związanych z eksploatacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

W Spółce prowadzi się następujące rodzaje ewidencji:

 1. Ewidencja badań okresowych.
 2. Ewidencja zatrudnienia.
 3. Ewidencja kar.
 4. Ewidencja zwolnień lekarskich.
 5. Ewidencja udzielanych pożyczek mieszkaniowych.
 6. Ewidencja zapomóg (pracownicy, emeryci).
 7. Ewidencja wystawianych zaświadczeń o zatrudnieniu.
 8. Ewidencja emerytów i rencistów.

Udostępnianie danych zawartych w powyższych rejestrach i ewidencjach wymaga każdorazowej, pisemnej zgody osoby nadzorującej daną ewidencję lub rejestr.