Nieudostępnione w BIP

Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej:

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć w biurze na ulicy Kosynierów Gdyńskich 47 lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pwikgo.pl

Wniosek ustny można złożyć w biurze na ulicy Kosynierów Gdyńskich 47 lub telefonicznie pod nr telefonu 95 728 59 50.