Monter, kierowca w Wydziale Sieci Wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

Monter, kierowca w Wydziale Sieci Wodociągowej


1. Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.12.2018r.

Załączniki
1. Oferta pracy.   84.022 KB
2. Klauzula informacyjna RODO.   62.813 KB

Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków


1. Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.01.2019 r.

Załączniki
1. Oferta pracy   312.182 KB
2. Klauzula informacyjna RODO   417.620 KB

MASZYNISTA/MASZYNISTKA W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
zatrudni osobę na stanowisko:

MASZYNISTA/MASZYNISTKA W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie zawodowe/średnie; elektryczne, chemiczne, budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowej lub w zakresie uzdatniania wody.
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność działania, umiejętność działania, umiejętność współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • obsługa komputera.

Dodatkowe kwalifikacje

 • prawo jazdy Kat. B

Charakterystyka wykonywanej pracy i zakres obowiązków:

 • kontrola nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych produkcji wody, jej uzdatniania i tłoczenia do sieci wodociągowej w systemie III zmianowym całorocznym (z okresem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,
 • przestrzeganie zasad właściwej eksploatacji konserwacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału,
 • prowadzenie książek eksploatacyjnych urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału,
 • obsługa i nadzór nad pracą urządzeń do ujmowania, uzdatniania i tłoczenia wody,
 • rejestrowanie wskazań urządzeń pomiarowych i kontrolnych w książkach raportów,
 • dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych w studniach,
 • dbałość o stan stref ochrony sanitarnej ujęć,
 • sprzątanie pomieszczeń socjalnych i technologicznych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie od 18 zł/godzinę do 19 zł/godzinę brutto (uzależnione od poziomu wiedzy i doświadczenia).
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.01.2019r., na adres email: d.markiewicz@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja – Maszynista Wydziału Produkcji Wody) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Maszynista Wydziału Produkcji Wody) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”


Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

MONTER-KONSERWATOR

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

MONTER – KONSERWATOR

Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie techniczne minimum średnie (np. Technik Mechatronik, Automatyk, Elektronik, Elektryk)
 • komunikatywności, kreatywność, samodzielność działania, umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych
 • aktualne prawo jazdy kat. B.
 • obsługa komputera.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • uprawnienia energetyczne SEP grupa I, II i III.
 • podstawy programowanie sterowników logicznych SIEMENS.

Charakterystyka wykonywanej pracy:

 • obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi w systemie I zmianowym.
 • obsługa wszystkich urządzeń sterujących pracą Oczyszczalni Ścieków.
 • diagnostyka urządzeń Oczyszczalni Ścieków.
 • udział w modernizacji istniejących systemów automatyki i wdrażaniu nowych.
 • kalibracja urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń.
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej
 • naprawa usterek i uszkodzeń, urządzeń, instalacji i obiektów Oczyszczalni Ścieków

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od stycznia 2019 r.

 • wynagrodzenie od 20 zł/godzinę do 21zł/godzinę brutto (uzależnione od poziomu wiedzy i doświadczenia)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.01.2019 r., na adres email: a.kazubowska@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać Rekrutacja – Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

MISTRZ W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

MISTRZ W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (kierunki: ochrona środowiska - chemia, elektryczne, elektroniczne, budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowej lub w zakresie uzdatniania wody),
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność działania, umiejętność działania, umiejętność współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • prawo jazdy Kat. B,
 • obsługa komputera i znajomość programów MS Office i Autocad w stopniu podstawowym

Charakterystyka wykonywanej pracy:

 • kontrola nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych produkcji wody, jej uzdatniania i tłoczenia do sieci wodociągowej,
 • kierowanie, organizacja i nadzór nad wykonywaną pracą podległych pracowników w zależności od wykonywanych zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • wydawanie kart pracy, kart drogowych i ich rozliczanie,
 • przygotowywanie miesięcznych i rocznych planów pracy dla brygady monterów w zakresie prac eksploatacyjnych i remontowych na obiektach Wydziału,
 • prowadzenie rozliczeń materiałów,
 • przestrzeganie zasad właściwej eksploatacji konserwacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału,
 • prowadzenie książek eksploatacyjnych urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału

Wynagrodzenie:

 • ok. 4000 zł. brutto (uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 30.11.2018 r., na adres email: sekretariat@pwikgo.pl; d.markiewicz@pwikgo.pl lub a.prusinowska@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja – Mistrz Wydziału Produkcji Wody) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Mistrz Wydziału Produkcji Wody) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Mistrz w Wydziale Produkcji Wody”.

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
zatrudni osobę na stanowisko:

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK
Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy


Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie średnie techniczne,
• prawo jazdy kat. B,
• obsługa komputera,
• sprawność manualna,
• dokładność, odpowiedzialność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole i samodzielnej

Charakterystyka wykonywanej pracy:
• montaż instalacji i obwodów elektrycznych,
• instalowanie urządzeń i aparatów elektrycznych i automatyki,
• diagnozowanie awarii i naprawa urządzeń, maszyn i obwodów elektrycznych,
• wykonywanie przeglądów i konserwacji rozdzielni 0,4 kV i stacji 15 kV,
• konserwacja i naprawa układów sterowania i automatyki,
• dokonywanie strojeń, regulacji aparatury automatyki,
• prowadzenie samochodu służbowego.

Wynagrodzenie:
• 22 zł brutto (
Wynagrodzenie zasadnicze przy stawce 22 zł wynosi około 3696 zł miesięcznie)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres r.bekierski@pwikgo.pl do dnia 31.01.2019 r., lub pocztą na adres: PWiK Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.
W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Elektromonter-automatyk”.
Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.