SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego,
 • praktyczna, bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu dokumentacji przetargowej, m.in. przygotowanie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz treści projektów umów,
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowej, badanie i ocena ofert,
 • umiejętność sporządzania i redagowania pism,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • dokładność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność,
 • umiejętność nadzorowania i realizowania kilku zadań jednocześnie,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,

Charakterystyka wykonywanej pracy:

 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi przepisami PWiK Sp. z o.o.,
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi procedurami PWiK Sp. z o.o.,
 • udział w pracach Komisji Przetargowej,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi PWiK Sp. z o.o.,
 • prowadzenie ewidencji umów,
 • ustalanie wartości zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • obsługa zamówień, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • wykonywanie obowiązków związanych z planowaniem zamówień i ich sprawozdawczością,
 • archiwizacja dokumentacji;

Wynagrodzenie:

 • 3.500,00 zł – 4.000,00 zł brutto (w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres d.zachorska@pwikgo.pl do dnia 31.05.2018 lub pocztą na adres: PWiK Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Specjalista ds. zamówień publicznych”.

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie techniczne,
 • staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne „E” na napięcie do 1 kV i powyżej 1 kV,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera,
 • sprawność manualna,
 • dokładność, odpowiedzialność, punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole i samodzielnej

Charakterystyka wykonywanej pracy:

 • montaż instalacji i obwodów elektrycznych,
 • instalowanie urządzeń i aparatów elektrycznych i automatyki,
 • diagnozowanie awarii i naprawa urządzeń, maszyn i obwodów elektrycznych,
 • wykonywanie przeglądów i konserwacji rozdzielni 0,4 kV i stacji 15 kV,
 • konserwacja i naprawa układów sterowania i automatyki,
 • dokonywanie strojeń, regulacji aparatury automatyki,
 • prowadzenie samochodu służbowego.

Wynagrodzenie:

 • 18 zł - 19 zł brutto (w zależności od posiadanych kwalifikacji)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres: a.kazubowska@pwikgo.pl do dnia 09.05.2018 r., lub pocztą na adres: PWiK Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Elektromonter-automatyk”.

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”

INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH W DZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
zatrudni osobę na stanowisko:
INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH W DZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU
Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne branża budowlana,
 • mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowalnym
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Word, Outlook,
 • znajomość oprogramowania AutoCAD,
 • znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych,
 • prawo jazdy kat. B

Charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Współpraca w przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o uzyskanie niezbędnych pozwoleńdecyzji dla realizacji inwestycji i remontów planowanych przez PWiK.
 • Uzgadnianie dokumentacji Projektów Budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym.
 • Przygotowanie i weryfikacja opisów przedmiotu zamówienia i innych dokumentów przetargowych dla inwestycji realizowanych w ramach planu inwestycji i remontów własnych PWiK.
 • Weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanych na roboty budowlane oraz prace projektowe planowane do realizacji.
 • Przygotowanie, wdrożenie, nadzór nad realizacją i rozliczanie inwestycji i remontów własnych PWiK.
 • Współpraca z Projektantami, Wykonawcami w celu zapewnienia prawidłowej weryfikacji technicznej dokumentacji.
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
 • Współpraca z Nadzorem autorskim nad realizacją inwestycji.
 • Udział w próbach i odbiorach związanych z realizacją inwestycji.
 • Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych, będących podstawą zapłaty za roboty budowlane, prace projektowe i nadzór inwestorski.
 • Nadzór nad jakością odbieranych robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora/ kierownika budowy na zadaniach własnych PWiK.
 • Prowadzenie przeglądów okresowych i kontroli technicznych obiektów PWiK we współpracy z kierownikami poszczególnych Działów/ Wydziałów zgodnie z Prawem Budowlanym wraz z dokonywaniem odpowiednich wpisów do Ksiąg Obiektów – wykonanie na tej podstawie planów inwestycyjnych i remontowych.

Wynagrodzenie:

 • 3.800 zł – 4.100 zł brutto (w zależności od posiadanych kwalifikacji)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres: t.czornak@pwikgo.pl do dnia 17.04.2018 r., lub pocztą na adres: PWiK Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Inspektor ds. Technicznych w Dziale Inwestycji i Rozwoju”.

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”