Mistrz w Wydziale Produkcji Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

Mistrza w Wydziale Produkcji Wody
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie minimum średnie techniczne; preferowane ochrona środowiska - chemia, elektryczne, elektroniczne, budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowej lub w zakresie uzdatniania wody,
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność działania, umiejętność działania, umiejętność współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • aktualne prawo jazdy Kat. B,
 • obsługa komputera i znajomość programów MS Office i Autocad w stopniu podstawowym
Charakterystyka wykonywanej pracy i zakres obowiązków:
 • kontrola nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych produkcji wody, jej uzdatniania i tłoczenia do sieci wodociągowej,
 • kierowanie, organizacja i nadzór nad wykonywaną pracą podległych pracowników w zależności od wykonywanych zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • wydawanie kart pracy, kart drogowych i ich rozliczanie,
 • przygotowywanie miesięcznych i rocznych planów pracy dla brygady monterów w zakresie prac eksploatacyjnych i remontowych na obiektach Wydziału,
 • prowadzenie rozliczeń materiałów,
 • przestrzeganie zasad właściwej eksploatacji konserwacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału,
 • prowadzenie książek eksploatacyjnych urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału.
Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od grudnia 2017 r.
 • ok. 3 500 zł.brutto (uzależnione od poziomu wiedzy i doświadczenia).
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 24.11.2017 r., na adres email: sekretariat@pwikgo.pl; d.markiewicz@pwikgo.pl(w temacie wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja – Mistrz Wydziału Produkcji Wody) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Mistrz Wydziału Produkcji Wody) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.
Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”

Maszynista w Wydziale Produkcji Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

Maszynista w Wydziale Produkcji Wody

Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie; elektryczne, chemiczne, budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowej lub w zakresie uzdatniania wody.
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność działania, umiejętność działania, umiejętność współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • mile widziane prawo jazdy Kat. B,
 • obsługa komputera.
Charakterystyka wykonywanej pracy i zakres obowiązków:
 • kontrola nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych produkcji wody, jej uzdatniania i tłoczenia do sieci wodociągowej w systemie III zmianowym całorocznym (z okresem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,
 • przestrzeganie zasad właściwej eksploatacji konserwacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału,
 • prowadzenie książek eksploatacyjnych urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału,
 • obsługa i nadzór nad pracą urządzeń do ujmowania, uzdatniania i tłoczenia wody,
 • rejestrowanie wskazań urządzeń pomiarowych i kontrolnych w książkach raportów,
 • dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych w studniach,
 • dbałość o stan stref ochrony sanitarnej ujęć,
 • sprzątanie pomieszczeń socjalnych i technologicznych.
Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od stycznia 2018r.
 • Wynagrodzenie od 17 zł/godzinę do 18 zł/godzinę brutto (uzależnione od poziomu wiedzy i doświadczenia).
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 22.12.2017r., na adres email: sekretariat@pwikgo.pl; d.markiewicz@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja–Maszynista Wydziału Produkcji Wody) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja–Maszynista Wydziału Produkcji Wody) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r.O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”

Monter - Konserwator

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:


MONTER – KONSERWATOR Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków
 • Charakterystyka wykowywanej pracy i zakres obowiązków:
  • Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi w systemie I zmianowym
  • Obsługa wszystkich urządzeń sterujących pracą Oczyszczalni Ścieków.
  • Diagnostyka urządzeń Oczyszczalni Ścieków.
  • Udział w modernizacji istniejących systemów automatyki i wdrażaniu nowych.
  • Kalibracja urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej.
  • Wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń.
  • Prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej
  • Naprawa usterek i uszkodzeń, urządzeń, instalacji i obiektów Oczyszczalni Ścieków.
 • Wymagane kwalifikacje:
  • Wykształcenie techniczne minimum średnie (np. Technik Mechatronik, Automatyk, Elektronik, Elektryk)
  • Komunikatywności, kreatywność, samodzielność działania, umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.
  • Aktualne prawo jazdy kat. B.
  • Obsługa komputera.
  • Programowanie sterowników logicznych SIEMENS.
 • Mile widziane:
  • uprawnienia energetyczne SEP grupa I, II i III.

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od grudnia 2017 r.
 • Wynagrodzenie od 18 zł/godzinę do 20 zł/godzinę brutto (uzależnione od poziomu wiedzy i doświadczenia).
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 15.12.2017 r., na adres email: sekretariat@pwikgo.pl; r.kasperski@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja – Monter-Konserwator Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Monter-Konserwator Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, z którymi przeprowadzimy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 158, test z wiedzy potwierdzającej znajomości wymaganych zagadnień. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”