Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków


Charakterystyka wykowywanej pracy i zakres obowiązków:

 • Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi w systemie III zmianowym całorocznym (z okresem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)
 • Rejestrowanie wskazań urządzeń w książkach raportów.
 • Kontrola pracy urządzeń technologicznych na obiektach.
 • Kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych na obiektach.
 • Odczyty wskazań przyrządów kontrolno – pomiarowych.
 • Obsługa programów sterujących pracą Oczyszczalni oraz poszczególnymi urządzeniami.
 • Bieżąca obsługa urządzeń i wykonywanie czynności eksploatacyjnych na obiektach.
 • Naprawa drobnych usterek i uszkodzeń, instalacji i obiektów Oczyszczalni Ścieków.
 • Konserwacja i przeglądy maszyn i urządzeń na obiektach oczyszczalni.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa.
 • Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie techniczne minimum średnie (np. ochrony środowiska, mechaniczne, elektryczne, budowlane,
  chemiczne, itp.)
 • Komunikatywności, kreatywność, samodzielność działania, umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji wsytuacjach stresowych.
 • Aktualne prawo jazdy kat. B.
 • Obsługa komputera.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym charakterze
  i zakresie obowiązków,
 • prawo jazdy B + E lub T,

Oferujemy:Zatrudnienie na zastępstwo od kwietnia 2018 r.

 • Wynagrodzenie od 19 zł/godzinę do 20 zł/godzinę brutto (uzależnione od poziomu wiedzy i doświadczenia).
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 30.03.2018 r., na adres email: sekretariat@pwikgo.pl; r.kasperski@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja – Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,ul.Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.
Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, z którymi przeprowadzimy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 158, test z wiedzy potwierdzającej znajomości wymaganych zagadnień.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”

INSPEKTOR W DZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

INSPEKTOR W DZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne branża sanitarna
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Word, Outlook,
 • znajomość oprogramowania AutoCAD,
 • znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych,
 • prawo jazdy kat. B

Charakterystyka wykonywanej pracy:

 • przygotowanie i realizacja inwestycji, związanych z działalnością PWiK, określonych w Planie Inwestycji i Remontów,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i uczestnictwo w opracowywaniu projektów umów na wykonanie prac projektowych, robót
 • budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego i innych,
 • rozliczanie zadań w ramach Planu Inwestycji i Remontów,
 • uczestnictwo w opiniowaniu dokumentacji projektowej, kosztorysowej,
 • nadzorowanie harmonogramu wykonywania prac projektowych, robót budowlanych,
 • współpraca z urzędami w zakresie koordynacji inwestycji, dokonywania uzgodnień,
 • współpraca z Sekcją Techniczną Działu Inwestycji i Remontów oraz Wydziałami PWiK,
 • prowadzenie inwestycji, współpraca z projektantami, wykonawcami robót i nadzorem inwestorskim na każdym etapie inwestycji do jej zakończenia,
 • opracowywanie dokumentów przyjęcia środka trwałego po zakończonej inwestycji.

Wynagrodzenie:

 • 3.300 zł – 4.000 zł brutto (w zależności od posiadanych kwalifikacji)


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres: a.kazubowska@pwikgo.pl do dnia 02.03.2018 r., lub pocztą na adres: PWiK Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Inspektor w Dziale Inwestycji i Rozwoju”. Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK
Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie techniczne,
 • staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne „E” na napięcie do 1 kV i powyżej 1 kV,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera,
 • sprawność manualna,
 • dokładność, odpowiedzialność, punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole i samodzielnej
Charakterystyka wykonywanej pracy:
 • montaż instalacji i obwodów elektrycznych,
 • instalowanie urządzeń i aparatów elektrycznych i automatyki,
 • diagnozowanie awarii i naprawa urządzeń, maszyn i obwodów elektrycznych,
 • wykonywanie przeglądów i konserwacji rozdzielni 0,4 kV i stacji 15 kV,
 • konserwacja i naprawa układów sterowania i automatyki,
 • dokonywanie strojeń, regulacji aparatury automatyki,
 • prowadzenie samochodu służbowego.
Wynagrodzenie:
 • 18 zł - 19 zł brutto (w zależności od posiadanych kwalifikacji)
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres: a.kazubowska@pwikgo.pl do dnia 06.03.2018 r., lub pocztą na adres: PWiK Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Elektromonter-automatyk”.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”