Monter-Konserwator Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

Monter-Konserwator Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków


 1. Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 12.04.2019 r.
Załączniki
Treść ogłoszenia.   219.224 KB

Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

 1. Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.03.2019 r.
 3. Rozpoczęcie pracy od maja 2019.

Załączniki
1. Oferta pracy   312.182 KB
2. Klauzula informacyjna RODO   417.620 KB

MONTER-KONSERWATOR

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

MONTER – KONSERWATOR

Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie techniczne minimum średnie (np. Technik Mechatronik, Automatyk, Elektronik, Elektryk)
 • komunikatywności, kreatywność, samodzielność działania, umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych
 • aktualne prawo jazdy kat. B.
 • obsługa komputera.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • uprawnienia energetyczne SEP grupa I, II i III.
 • podstawy programowanie sterowników logicznych SIEMENS.

Charakterystyka wykonywanej pracy:

 • obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi w systemie I zmianowym.
 • obsługa wszystkich urządzeń sterujących pracą Oczyszczalni Ścieków.
 • diagnostyka urządzeń Oczyszczalni Ścieków.
 • udział w modernizacji istniejących systemów automatyki i wdrażaniu nowych.
 • kalibracja urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń.
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej
 • naprawa usterek i uszkodzeń, urządzeń, instalacji i obiektów Oczyszczalni Ścieków

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od maja 2019 r.

 • wynagrodzenie od 20 zł/godzinę do 21zł/godzinę brutto (uzależnione od poziomu wiedzy i doświadczenia)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.03.2019 r., na adres email: a.kazubowska@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać Rekrutacja – Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
zatrudni osobę na stanowisko:

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK
Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy


Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie średnie techniczne,
• prawo jazdy kat. B,
• obsługa komputera,
• sprawność manualna,
• dokładność, odpowiedzialność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole i samodzielnej

Charakterystyka wykonywanej pracy:
• montaż instalacji i obwodów elektrycznych,
• instalowanie urządzeń i aparatów elektrycznych i automatyki,
• diagnozowanie awarii i naprawa urządzeń, maszyn i obwodów elektrycznych,
• wykonywanie przeglądów i konserwacji rozdzielni 0,4 kV i stacji 15 kV,
• konserwacja i naprawa układów sterowania i automatyki,
• dokonywanie strojeń, regulacji aparatury automatyki,
• prowadzenie samochodu służbowego.

Wynagrodzenie:
• 22 zł brutto (
Wynagrodzenie zasadnicze przy stawce 22 zł wynosi około 3696 zł miesięcznie)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres r.bekierski@pwikgo.pl do dnia 31.03.2019 r., lub pocztą na adres: PWiK Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.
W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Elektromonter-automatyk”.
Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.