Prace modernizacyjne SUW Siedlice.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
informuje, iż w nocy z 19 na 20 grudnia 2018 r. w godzinach od 22:00 do 7:00
może wystąpić znaczące obniżenie ciśnienia wody na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Obniżenie to może być szczególnie odczuwalne na górnych piętrach budynków
oraz w budynkach posadowionych wyżej w rejonach:
- Śródmieście,
- Zawarcie,
- Zakanale,
- Osiedle Słoneczne,
- Osiedle Tartaczna,
- ul. Dobra z przyległymi na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Artylerzystów,
- Osiedle Zielona Dolina.

Ponadto sygnalizujemy, o możliwości pogorszenia jakości wody podawanej do sieci
w zakresie mętności, manganu i twardości ogólnej. W tym zakresie prowadzone jest
ciągłe monitorowanie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
Obecnie wszystkie parametry podawanej wody odpowiadają obowiązującym normom.
Obniżenie ciśnienia jak również możliwość pogorszenia jakości wody związane jest
z trwającymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody Siedlice.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy Odbiorców.
Wydział Produkcji Wody PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.