Ogłoszenie - taryfa MG6 na lata 2018-2021

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Gorzowie Wlkp.


zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 wprowadza z dniem 13 czerwca 2018r. na terenie: Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Deszczno, Gminy Santok, ,Gminy Bogdaniec, Gminy Lubiszyn, Gminy Kłodawy,
taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat:

  • od 13.06.2018 r. do 12.06.2019 r.
  • od 13.06.2019 r. do 12.06.2020 r.
  • od 13.06.2020 r. do 12.06.2021 r.

Od 13.06.2018 przestaje obowiązywać taryfa wprowadzona uchwałą Uchwałą nr XXXIII/76/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r.

Załączniki
Ogłoszenie o zmianie taryfy.   352.199 KB

Ogłoszenie - taryfa MG6 na rok 2018

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Gorzowie Wlkp. ogłasza


zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/76/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. wprowadza się:

1) z dniem 16 stycznia 2018r.

na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj.

od dnia 16.01.2018r. do dnia 15.01.2019r.

2) z dniem 07 lutego 2018r.

na obszarze Gminy Kłodawa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj.

od dnia 07.02.2018 r. do dnia 06.02.2019 r.

Załączniki
Załącznik   295.342 KB

Ogłoszenie - taryfa MG6 na rok 2017

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Gorzowie Wlkp. ogłasza

zgodnie z Uchwałą nr XXII/50/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 24 listopada 2016r. wprowadza się:

  1. z dniem 16 stycznia 2017r.
    na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj.
od dnia 16.01.2017r. do dnia 15.01.2018r.

  1. z dniem 07 lutego 2017r.
    na obszarze gminy Kłodawa taryfę a zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj.
od dnia 07.02.2017r. do dnia 06.02.2018r.

Załączniki
Ogłoszenie o zmianie taryfy   454.215 KB