Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2016-11-07 08:05
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 45 - Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: wybór
Wykonanie: Rafał Koźlik
2. Data: 2016-10-05 07:45
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 45 - Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja stanu
Wykonanie: Rafał Koźlik
3. Data: 2016-09-30 07:08
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 45 - Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano numer ogłoszenie 45
Wykonanie: Rafał Koźlik
4. Data: 2016-09-28 10:44
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: wyjasnienia 28.09.2016
Wykonanie: Tomasz Wilczyński
5. Data: 2016-09-20 14:29
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
6. Data: 2016-09-20 14:28
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Rafał Koźlik
7. Data: 2016-09-20 14:27
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Rafał Koźlik

powrót