Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2017-04-11 12:19
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/15/2017/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: unieważnienia postępowania
Wykonanie: Rafał Koźlik
2. Data: 2017-03-24 12:12
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/15/2017/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia do siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
3. Data: 2017-03-21 13:50
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/15/2017/S Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Artur Orlikowski
4. Data: 2017-03-21 13:49
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/15/2017/S Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Artur Orlikowski
5. Data: 2017-03-21 13:48
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZP/15/2017/S Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Artur Orlikowski

powrót