Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2018-04-20 09:44
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: wybór oferty
Wykonanie: Rafał Koźlik
2. Data: 2018-03-09 14:14
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zmianę treści siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
3. Data: 2018-03-09 14:13
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia do siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
4. Data: 2018-03-08 15:18
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia do siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
5. Data: 2018-02-28 13:07
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Rafał Koźlik
6. Data: 2018-02-28 13:07
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
7. Data: 2018-02-28 13:06
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Rafał Koźlik

powrót