Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2018-07-17 07:44
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/20/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: wybór oferty
Wykonanie: Rafał Koźlik
2. Data: 2018-04-25 07:08
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/20/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: data
Wykonanie: Rafał Koźlik
3. Data: 2018-04-24 15:16
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/20/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: zmiana terminu
Wykonanie: Rafał Koźlik
4. Data: 2018-04-24 15:15
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/20/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zmianę siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
5. Data: 2018-04-19 09:29
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZP/20/2018/S Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Rafał Koźlik

powrót