Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2018-07-27 08:29
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/32/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia
Wykonanie: Rafał Koźlik
2. Data: 2018-07-24 11:21
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/32/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zmianę treści siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
3. Data: 2018-07-24 11:20
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/32/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia
Wykonanie: Rafał Koźlik
4. Data: 2018-07-20 15:01
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/32/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Rafał Koźlik
5. Data: 2018-07-20 15:00
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZP/32/2018/S Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Rafał Koźlik
6. Data: 2018-07-20 15:00
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/32/2018/S Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Rafał Koźlik

powrót