Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2018-12-03 10:59
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/6/2018/PL Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wybór oferty
Wykonanie: Rafał Koźlik
2. Data: 2018-11-13 15:02
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/6/2018/PL Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację z otwarcia ofert
Wykonanie: Rafał Koźlik
3. Data: 2018-11-13 14:56
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/6/2018/PL Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: korekta czcionki
Wykonanie: Rafał Koźlik
4. Data: 2018-10-04 11:11
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/6/2018/PL Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: zmiana na siwz
Wykonanie: Tomasz Wilczyński
5. Data: 2018-10-04 11:02
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/6/2018/PL Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Tomasz Wilczyński
6. Data: 2018-10-04 11:02
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/6/2018/PL Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: OPZ
Wykonanie: Tomasz Wilczyński
7. Data: 2018-10-04 11:00
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZP/6/2018/PL Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Tomasz Wilczyński

powrót