Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2018-11-07 14:50
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/7/2018/PL Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Wybór najkorzystniejszej oferty.
Wykonanie: Rafał Koźlik
2. Data: 2018-10-23 11:45
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/7/2018/PL Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację z otwarcia ofert
Wykonanie: Rafał Koźlik
3. Data: 2018-10-09 11:46
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP/7/2018/PL Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie i siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
4. Data: 2018-10-09 11:45
Dział: Zamówienia i Przetargi > Przetargi powyżej 30000 euro. > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZP/7/2018/PL Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Rafał Koźlik

powrót