ZP/3/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 550669-N-2018 z dnia 26-04-2018r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż separatora piasku z płuczką i ślimakiem w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.".
Numer referencyjny: ZP/3/2018/PL

Postępowanie zakończone.