ZP/25/2018/PL Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp. – Etap I”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2  „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”