ZP/27/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami PWiK Sp. z o.o.”.

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   70.515 KB