Regulamin udzielania zamówień sektorowych - luty 2019

Regulamin  udzielania  zamówień  sektorowych  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji  Sp.  z  o.o.,  do  których  nie  mają  zastosowania  przepisy  ustawy  Prawo zamówień publicznych