ZP/52/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę fabrycznie nowej pompy odśrodkowej wspomaganej pompą próżniową z silnikiem spalinowym w obudowie dźwiękochłonnej”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   61.315 KB