ZP/58/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu typu SUV do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Termin składania ofert: 05.12.2019 r.