MONTER-KIEROWCA W POGOTOWIU WODNO-KANALIZACYJNYM.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

MONTER – KIEROWCA W POGOTOWIU WODNO-KANALIZACYJNYM

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy


Charakterystyka wykowywanej pracy:

 • identyfikacja rodzaju i typu awarii wodno-kanalizacyjnych,
 • zabezpieczenie miejsca awarii,
 • przekazywanie pełnych informacji dotyczących awarii do odpowiednich wydziałów,
 • kontrola stanu technicznego, ciśnienia, przepływów i szczelności sieci wodociągowej,
 • prowadzenie pojazdu.

Wymagane kwalifikacje: 

 • wykształcenie – minimum zawodowe, preferowane monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych lub pokrewne,
 • gotowość do pracy w systemie ciągłym,
 • umiejętność posługiwania się komputerem, a w szczególność programu: Microsoft Office, Outlook,
 • umiejętność czytania map inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu,
 • umiejętność współpracy z trudnym klientem,
 • odporność na stres,
 • prawo jazdy kategoria B.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres: a.depczynska@pwikgo.pl do dnia 09.08.2018 r., lub pocztą na adres: PWiK Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Monter – Kierowca”.

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 107, poz. 926 z późn. zm.)”