ELEKTROMONTER - AUTOMATYK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
zatrudni osobę na stanowisko:

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK
Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy


Wymagane kwalifikacje:
•    wykształcenie średnie techniczne,
•    prawo jazdy kat. B,
•    obsługa komputera,
•    sprawność manualna,
•    dokładność, odpowiedzialność, punktualność,
•    umiejętność pracy w zespole i samodzielnej

Charakterystyka wykonywanej pracy:
•    montaż instalacji i obwodów elektrycznych,
•    instalowanie urządzeń i aparatów elektrycznych i automatyki,
•    diagnozowanie awarii i naprawa urządzeń, maszyn i obwodów elektrycznych,
•    wykonywanie przeglądów i konserwacji rozdzielni 0,4 kV i stacji 15 kV,
•    konserwacja i naprawa układów sterowania i automatyki,
•    dokonywanie strojeń, regulacji aparatury automatyki,
•    prowadzenie samochodu służbowego.

Wynagrodzenie:
•    22 zł brutto (
Wynagrodzenie zasadnicze przy stawce 22 zł wynosi około 3696 zł miesięcznie)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres r.bekierski@pwikgo.pl do dnia 31.07.2019 r., lub pocztą na adres: PWiK Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.
W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Elektromonter-automatyk”.
Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.