MISTRZ W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

MISTRZ W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (kierunki: ochrona środowiska - chemia, elektryczne, elektroniczne, budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowej lub w zakresie uzdatniania wody),
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność działania, umiejętność działania, umiejętność współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • prawo jazdy Kat. B,
 • obsługa komputera i znajomość programów MS Office i Autocad w stopniu podstawowym

Charakterystyka wykonywanej pracy:

 • kontrola  nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych produkcji wody, jej uzdatniania i tłoczenia do sieci wodociągowej,
 • kierowanie, organizacja i nadzór nad wykonywaną pracą podległych pracowników w zależności od wykonywanych zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • wydawanie kart pracy, kart drogowych i ich rozliczanie,
 • przygotowywanie miesięcznych i rocznych planów pracy dla brygady monterów w zakresie prac eksploatacyjnych i remontowych na obiektach Wydziału,
 • prowadzenie rozliczeń materiałów,
 • przestrzeganie zasad właściwej eksploatacji konserwacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału,
 • prowadzenie książek eksploatacyjnych urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału

 Wynagrodzenie:

 •  ok. 4000 zł. brutto (uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 30.11.2018 r., na adres email: sekretariat@pwikgo.pl; d.markiewicz@pwikgo.pl lub a.prusinowska@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja – Mistrz Wydziału Produkcji Wody) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Mistrz Wydziału Produkcji Wody) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”W temacie e-maila lub na kopercie prosimy wpisać: „Mistrz w Wydziale Produkcji Wody”.

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.