MONTER-KONSERWATOR

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

zatrudni osobę na stanowisko:

MONTER – KONSERWATOR 

Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków 

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie techniczne minimum średnie (np. Technik Mechatronik, Automatyk, Elektronik, Elektryk)
 • komunikatywności, kreatywność, samodzielność działania, umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych
 • aktualne prawo jazdy kat. B.
 • obsługa komputera.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • uprawnienia energetyczne SEP grupa I, II i III.
 • podstawy programowanie sterowników logicznych SIEMENS.

Charakterystyka wykonywanej pracy:

 • obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi w systemie I zmianowym.
 • obsługa wszystkich urządzeń sterujących pracą Oczyszczalni Ścieków.
 • diagnostyka urządzeń Oczyszczalni Ścieków.
 • udział w modernizacji istniejących systemów automatyki i wdrażaniu nowych.
 • kalibracja urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń.
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej
 • naprawa usterek i uszkodzeń, urządzeń, instalacji i obiektów Oczyszczalni Ścieków

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od maja 2019 r.

 • wynagrodzenie od 20 zł/godzinę do 21zł/godzinę brutto (uzależnione od poziomu wiedzy i doświadczenia)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.03.2019 r., na adres email: a.kazubowska@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać Rekrutacja – Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

 

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.