MASZYNISTA/MASZYNISTKA W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
zatrudni osobę na stanowisko: 

MASZYNISTA/MASZYNISTKA W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie zawodowe/średnie; elektryczne, chemiczne, budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowej lub w zakresie uzdatniania wody.
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność działania, umiejętność działania, umiejętność współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • obsługa komputera.

Dodatkowe kwalifikacje

 • prawo jazdy Kat. B

Charakterystyka wykonywanej pracy i zakres obowiązków:

 • kontrola  nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych produkcji wody, jej uzdatniania i tłoczenia do sieci wodociągowej w systemie III zmianowym całorocznym (z okresem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,
 • przestrzeganie zasad właściwej eksploatacji konserwacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału,
 • prowadzenie książek eksploatacyjnych urządzeń wodociągowych na obiektach Wydziału,
 • obsługa i nadzór nad pracą urządzeń do ujmowania, uzdatniania i tłoczenia wody,
 • rejestrowanie wskazań urządzeń pomiarowych i kontrolnych w książkach raportów,
 • dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych w studniach,
 • dbałość o stan stref ochrony sanitarnej ujęć,
 • sprzątanie pomieszczeń socjalnych i technologicznych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie od 18 zł/godzinę do 19 zł/godzinę brutto (uzależnione od poziomu wiedzy i doświadczenia).
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.01.2019r., na adres email: d.markiewicz@pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja – Maszynista Wydziału Produkcji Wody) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Maszynista Wydziału Produkcji Wody) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”


Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.