Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. 

zatrudni osobę na stanowisko:  

Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków


1. Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.01.2019 r.

 

Załączniki
1. Oferta pracy   312.182 KB
2. Klauzula informacyjna RODO   417.620 KB