Monter, kierowca w Wydziale Sieci Wodociągowej

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. 

zatrudni osobę na stanowisko:  

Monter, kierowca w Wydziale Sieci Wodociągowej


1. Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.12.2018r.

Załączniki
1. Oferta pracy.   84.022 KB
2. Klauzula informacyjna RODO.   62.813 KB