Ogłoszenie - taryfa MG6 na lata 2018-2021

 Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Gorzowie Wlkp.


zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 wprowadza z dniem 13 czerwca 2018r. na terenie: Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Deszczno, Gminy Santok, ,Gminy Bogdaniec, Gminy Lubiszyn, Gminy Kłodawy,
taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat:

  • od 13.06.2018 r. do 12.06.2019 r.
  • od 13.06.2019 r. do 12.06.2020 r.
  • od 13.06.2020 r. do 12.06.2021 r.

 

 

 

Od 13.06.2018 przestaje obowiązywać taryfa wprowadzona uchwałą Uchwałą nr XXXIII/76/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r.

 

 

Załączniki
Ogłoszenie o zmianie taryfy.   352.199 KB