Dane teleadresowe

Adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitał zakładowy 220.018.500,00 PLN,

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358