Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

Brak awarii i wyłączeń na sieci wodociągowej.

Utworzony: 2018-03-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 12:30

2. Rok 2018

ZP/2/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 531642-N-2018 zdnia 15-03-2018r. Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż mieszadeł wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie beztlenowej (6 kompletów) w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ". Numer referencyjny: ZP/2/2018/PL Termin składania ofert: 29.03.2018r.

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-03-15 12:35

3. Rok 2018

ZP/16/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wymianę rurociągu wody surowej łączącego nitkę nr 2 i 3 na ujęciu wody SUW Siedlice”. Termin składania ofert: 27.03.2018 r.

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-03-15 12:16

4. Rok 2018

ZP/15/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę wodociągu DN 600 na terenie SUW Siedlice”. Termin składania ofert: 28.03.2018 r. Ogłoszenie -pobierz (.pdf) SIWZ -pobierz(.zip)

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-03-15 12:10

5. Rok 2018

ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 16.03.2018 r.

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-09 14:13

6. Rok 2018

ZP/14/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony woparciu o„Regulamin udzielania zamówień związanych zdziałalnością sektorową PWiK Sp. zo.o. wGorzowie Wlkp.na: „Dostawę wodomierzy i modułów radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”. Termin składania ofert: 20.03.2018 r.

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 09:04

7. Oferty Pracy

Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków Charakterystyka wykowywanej pracy i zakres obowiązków: Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi w systemie III zmianowym całorocznym (z okresem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) Rejestrowanie wskazań urządzeń w książkach raportów. Kontrola pracy urządzeń technologicznych na obiektach. Kontrolowanie prze...

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-01 14:04

8. Rok 2018

ZP/9/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej”. Termin składania ofert: 06.03.2018 r.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 12:18

9. Rok 2018

ZP/10/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymianę rurociągów na terenie SUW Siedlice”. Termin składania ofert: 13.03.2018 r.

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 11:50

10. Rok 2018

ZP/13/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 09.03.2018 r.

Utworzony: 2018-02-27 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 13:24

11. Rok 2018

ZP/12/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 14.03.2018 r. Ogłoszenie -pobierz (.pdf) SIWZ -pobierz(.zip)

Utworzony: 2018-02-27 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 13:13

12. Rok 2018

ZP/7/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 12:37

13. Rok 2018

ZP/3/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na: „Dostawę 400 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.” Nr sprawy ZP/3/2018/S Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-01-30 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 12:36

14. Rok 2018

ZP/1/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio spod wirówek”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 12:27

15. Rok 2018

ZP/5/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową P...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 12:25

16. Rok 2018

ZP/2/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę wodociągu DN 600 na terenie SUW Siedlice”. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Utworzony: 2018-01-23 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 12:23

17. Rok 2018

ZP/8/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Serwis kogeneratora MB 3042 L5 pracującego w oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp., w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA”. Termin składania ofert: 28.02.2018 r.

Utworzony: 2018-02-15 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 14:50

18. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawę dwóch zestawów do bezpośredniego dozowania podchlorynu sodu do rurociągów wo...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę dwóch zestawów do bezpośredniego dozowania podchlorynu sodu do rurociągów wodociągowych na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z .o.o. Termin złożenia oferty: Oferty, należy złożyć w nieprzekraczalny terminie do 27.02.2018 r. do godz. 13:00.

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 15:01

19. Rok 2018

ZP/4/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm w ul. Bema, Berlinga i Zamenhofa w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 27.02.2018 r. Załączniki do zmiany SIWZ z dnia 16.02.2018r. (inspekcja tv) Cz. I, Cz. II, Cz. III

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 14:47

20. Oferty Pracy

INSPEKTOR W DZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: INSPEKTOR W DZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne branża sanitarna znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Word, Outlook, znajomość oprogramowania AutoCAD, znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, prawo jazdy kat. B Charakterystyka wykonywanej pracy: przygotowanie i real...

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 14:16