Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

Brak awarii i wyłączeń na sieci wodociągowej.

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 11:05

2. Oferty Pracy

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej Liczba miejsc: 1osoba , umowa o pracę na ½ etatu Osoby zainteresowane prosimy ozłożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CVdo dnia 20.10.2019r.

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 10:35

3. Rok 2019

ZP/48/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony woparciu o„Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na:Dostawę dwóch pomp do ścieków na Centralną Przepompownię Ścieków przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp. Termin składania ofert: 11.10.2019 r. godz.10:00

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 10:16

4. Ogłoszenia

Sprzedaż samochodu JELCZ WUKO SCK 3Z

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Sprzedaż samochoduJELCZ WUKO SCK 3Z Termin składania ofert: 04.10.2019 do godz.11:00

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 10:02

5. Ogłoszenia

Sprzedaż samochodu FIAT SEICENTO VAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Sprzedaż samochoduFIAT SEICENTO VAN Termin składania ofert: 04.10.2019 do godz.10:00

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 09:58

6. Przetargi poniżej 30000 euro.

Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich.

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul.Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp. zaprasza do złożenia ofertyna: Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich obiektów budowlanych/inżynierskich będących w zarządzie PWiK, które zostaną przeprowadzone w 2019 roku. Termin złożenia oferty: Oferty, należy złożyć wnieprzekraczalnym terminie do23.09.2019 r. do godziny 15:00

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 14:23

7. Oferty Pracy

Inspektor ds. księgowości.

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: Inspektor ds. księgowości Liczba miejsc: 1osoba wpełnym wymiarze czasupracy. Osoby zainteresowane prosimy ozłożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CVdo dnia 15.10.2019r.

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 14:20

8. Rok 2019

ZP/44/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nieograniczonego na: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Hawelańskiej, Zabytkowej i Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy ZP/44/2019/S Termin składania ofert: 13.09.2019 r.

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 14:18

9. Rok 2019

ZP/46/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony woparciu o„Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na: Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu wizualizacji SCADA oraz remont pomieszczeń dyspozytorni PWiK Sp. z o.o. wGorzowieWlkp. Nr sprawy ZP/46/2019/S Termin składania ofert: 10.10.2019 r. godz. 10:00

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 10:53

10. Przetargi poniżej 30000 euro.

Projekt instalacji klimatyzacji w budynkach PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz ...

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul.Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp. zaprasza do złożenia ofertyna: „Projekt instalacji klimatyzacji w budynkach PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich orazul. Śląskiej.” Termin złożenia oferty: Oferty, należy złożyć wnieprzekraczalnym terminie do25.09.2019 r. do godziny 11:00

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 10:27

11. Rok 2019

ZP/40/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy obiektów Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 03.09.2019 r.

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 12:10

12. Rok 2019

ZP/45/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę pomp zanurzeniowych fabrycznie nowych, rok produkcji 2019”. Nr sprawyZP/45/2019/S. Termin składania ofert:24.09.2019 r. godz. 10:00.

Utworzony: 2019-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 13:52

13. Rok 2019

ZP/43/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie przewiertów sterowanych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych”. Termin składania ofert: 04.09.2019 r.

Utworzony: 2019-08-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 08:41

14. Rok 2019

ZP/36/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Naprawę usterek elewacji budynków na terenie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice”. Termin składania ofert: 06.08.2019 r. Ogłoszenie pobierz (.pdf) SIWZ pobierz (.zip) Wyjaśnienia z dnia 02.08.2019 r. pobierz (.pdf)

Utworzony: 2019-07-25 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 07:39

15. Rok 2019

ZP/37/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca tymczasowego magazynowania osadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.” Termin składania ofert: 20.08.2019 r.

Utworzony: 2019-07-29 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 07:37

16. Rok 2019

ZP/38/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Remont placu manewrowego oraz dróg wewnętrznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 09.08.2019 r.

Utworzony: 2019-07-29 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 07:35

17. Ogłoszenia

Sprzedaż samochodu FORD TRANSIT FT300 2.2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Sprzedaż samochodu FORD TRANSIT FT300 2.2. Termin składania ofert: 11.09.2019 do godz. 11:55

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 14:25

18. Ogłoszenia

Sprzedaż samochodu Kia Pregio MR04 E3 3,2t

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na zakup samochodu :Kia Pregio MR'04 E3 3,2t Termin składania ofert: 17.09.2019 do godz. 13:30

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 11:45

19. Rok 2019

ZP/41/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę 40 000 kg polielektrolitu proszkowego do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 12.09.2019 r.

Utworzony: 2019-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-22 14:18

20. Oferty Pracy

Mistrz Warsztatu Mechanicznego w Wydziale Energetyczno-Mechanicznym

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: Mistrz Warsztatu Mechanicznego w Wydziale Energetyczno-Mechanicznym Liczba miejsc: 1osoba wpełnym wymiarze czasupracy. Osoby zainteresowane prosimy ozłożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CVdo dnia 20.09.2019r.

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 13:33