Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Oferty Pracy

Automatyk w Wydziale Energetyczno-Mechanicznym

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: Automatyk w Wydziale Energetyczno-Mechanicznym Liczba miejsc: 1osoba, wpełnym wymiarze czasupracy. Osoby zainteresowane prosimy ozłożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CVdo dnia31.01.2020r.

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:39

2. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

Brak awarii i wyłączeń na sieci wodociągowej.

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 10:45

3. Przetargi poniżej 30000 euro.

Ochrona mienia i monitorowanie obiektów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: „Ochronę mienia i monitorowanie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47.” Termin złożenia oferty: 16.12.2019 r. do godziny 12:00

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 14:32

4. Rok 2019

ZP/60/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę dwóch pomp do ścieków do Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 11.12.2019 r.

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 14:39

5. Rok 2019

ZP/58/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu typu SUV do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 05.12.2019 r.

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 14:32

6. Rok 2019

ZP/56/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Budowę komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 10:15

7. Rok 2019

ZP/51/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę fabrycznie nowej kamery do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych dla średnic od DN 600 mm do DN 1500 mm”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 10:11

8. Rok 2019

ZP/50/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę pomp zanurzeniowych fabrycznie nowych, rok produkcji 2019”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 09:13

9. Rok 2019

ZP/57/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 29.11.2019 r.

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 08:51

10. Rok 2019

ZP/53/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 08:45

11. Rok 2019

ZP/59/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”. Termin składania ofert: 03.12.2019 r.

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 10:57

12. Rok 2019

ZP/46/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony woparciu o„Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na: Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu wizualizacji SCADA oraz remont pomieszczeń dyspozytorni PWiK Sp. z o.o. wGorzowieWlkp. Nr sprawy ZP/46/2019/S Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 10:40

13. Przetargi poniżej 30000 euro.

Projekt instalacji klimatyzacji w budynkach PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz ...

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul.Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp. zaprasza do złożenia ofertyna: „Projekt instalacji klimatyzacji w budynkach PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich orazul. Śląskiej.” Termin złożenia oferty:29.11.2019 r. do godziny 11:00

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 07:17

14. Przetargi poniżej 30000 euro.

Modernizacja systemu pompowania ścieków w Centralnej Przepompowni Ścieków wraz z prz...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47,66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja systemu pompowania ścieków w Centralnej Przepompowni Ścieków wraz z przebudową stacji energetycznej”.

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 07:46

15. Rok 2019

ZP/52/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę fabrycznie nowej pompy odśrodkowej wspomaganej pompą próżniową z silnikiem spalinowym w obudowie dźwiękochłonnej”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 12:54

16. Oferty Pracy

Elektromonter w Wydziale Energetyczno-Mechanicznym

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: Elektromonter w Wydziale Energetyczno-Mechanicznym Liczba miejsc: 1osoba, wpełnym wymiarze czasupracy. Osoby zainteresowane prosimy ozłożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CVdo dnia15.12.2019r.

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 11:59

17. Rok 2019

ZP/55/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. Termin składania ofert: 15.11.2019 r.

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 12:00

18. Rok 2019

ZP/54/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę 80 ton wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji odwirowanych osadów ściekowych (kod 19 08 05) dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 13.11.2019 r.

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-10-29 09:11

19. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawa wózka widłowego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp.zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47,66-400 GorzówWlkp. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówieniapn. „Dostawa wózka widłowego”

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 07:36

20. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawa pomp Grundfos

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47,66-400 GorzówWlkp. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówieniapn. „Dostawa pomp Grundfos”

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 11:23