Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

Brak awari i wyłączeń.

Utworzony: 2022-05-23 | Zmodyfikowany: 2022-05-23 08:07

2. Rok 2022

ZP/19/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 19 08 01 (skratki) z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-19 08:09

3. Rok 2022

ZP/18/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wylotowej Osiedle Poznańskie”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-05-16 | Zmodyfikowany: 2022-05-16 13:08

4. Regulaminy udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień sektorowych - 10.05.2022 r.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzony: 2021-04-01 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 14:24

5. Dane teleadresowe 

Dane teleadresowe

Adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitał zakładowy 220.018.500,00 PLN, Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358

Utworzony: 2011-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 09:05

6. Majątek

Zmiany kapitału zakładowego Spółki

Zmiany kapitału zakładowego Spółki Informacje ogólne: kapitał zakładowy: 220.018.500,00 Aktualna struktura udziałów Lp. Gminy Ilość udziałów Wartość udziału w zł. Wartość wniesionego kapitału w zł. Struktura % 1. Miasto Gorzów Wlkp. 343 937 500 171 968 500 78,16% 2. Gmina Kłodawa 49 711 500 24 855 500 11,30% 3. Gmina Deszczno 14 975 500 7 487 500 3,40% 4. Gmina Lubiszyn 13 985 500 6 992 500 3,18% 5. Gmina Santok 10 477 500 5 238 500 2,38% 6. Gmina Bogdaniec 6 857 500 3 428 500 1,56% 7. Osoby ...

Utworzony: 2009-05-22 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 08:50

7. Umowa Spółki

Jednolity tekst Umowy Spółki.

Jednolity tekst Umowy Spółki z 19.08.1991r.zmiany wprowadzone do 03.03.2022 r.

Utworzony: 2011-07-26 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 08:45

8. Rok 2022

ZP/17/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Frezowanie i polerowanie wewnętrznej powierzchni rękawa filcowego poliestrowego w istniejącym kanale sanitarnym DN 200 mm w ul. Mieszka I w Gorzowie Wlkp. – Etap I”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLA...

Utworzony: 2022-05-09 | Zmodyfikowany: 2022-05-09 14:10

9. Rok 2022

ZP/16/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-05-06 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 09:10

10. Ogłoszenia

Sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 169.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 47 Ogłasza przetarg na sprzedaż Przedmiot sprzedaży stanowi działka o numerze ewidencyjnym 169, położona w obrębie 9-Wieprzyce w Gorzowie Wlkp., o powierzchni 0,0344 ha., stanowiąca własność PWiK Sp. z o.o.Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 6.330 zł. Oferty można składać w terminie do 13.05.2022 r. do godz. 10:00.

Utworzony: 2022-02-09 | Zmodyfikowany: 2022-04-27 09:48

11. Oferty Pracy

Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej w Dziale Obsługi Odbiorców

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp.zo.o. w GorzowieWlkp. zatrudni osobę na stanowisko Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej w Dziale Obsługi Odbiorców Liczba miejsc: 1osoba wpełnym wymiarze czasupracy Umowa na okrespróbny Oferta ważna do 31.05.2022r.

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 12:54

12. Rok 2022

Zapytanie ofertowe 24/TI/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej zasilenia zbiorników w m. Płomykowo gm. Santok Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 09:21

13. Rok 2022

ZP/15/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wylotowej Osiedle Poznańskie”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-04-13 | Zmodyfikowany: 2022-04-13 14:05

14. Rok 2022

ZP/14/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Regeneracja, naprawa i legalizacja wodomierzy”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-04-11 14:40

15. Rok 2022

ZP/13/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-03-30 | Zmodyfikowany: 2022-03-30 14:15

16. Rok 2022

ZP/12/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Pielęgnacja terenów zielonych obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-03-30 | Zmodyfikowany: 2022-03-30 11:15

17. Rok 2022

ZP/11/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Regeneracja, naprawa i legalizacja wodomierzy”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-03-25 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 09:38

18. Rok 2022

ZP/10/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-03-24 | Zmodyfikowany: 2022-03-24 10:22

19. Rok 2022

Zapytanie ofertowe 15/DKA/2022

Ochrona mienia i monitorowanie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

Utworzony: 2022-03-23 | Zmodyfikowany: 2022-03-23 12:18

20. Rok 2022

ZP/9/2022/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Maszewie przy ul. Ruty”. Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej. >>PLATFORMAZAKUPOWA&l...

Utworzony: 2022-03-11 | Zmodyfikowany: 2022-03-11 08:34