Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Awarie i Wyłaczenia

Planowane wyłączenia wody

PWiK Sp. z o.o. informuje: W związku z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Janczewo w dniach 19.12.2017r. i 20.12.2017r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowościach Janczewo i Gralewo. Beczkowozy z wodą zostaną podstawione. Przepraszamy Odbiorców za niedogodności. Wydział Sieci Wodociągowej.

Utworzony: 2017-12-15 | Zmodyfikowany: 2017-12-15 14:29

2. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

PWiK Sp. z o.o. informuje: W związku z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Strażackiej w miejscowości Deszczno w dniu 18.12.2017r. od godz. 8:00 do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ulicach: Strażackiej, Lubuskiej, Kolorowej, Skwierzyńskiej oraz w Os. Poznańskim przy ulicy Wierzbowej. Beczkowozy z wodą zostaną podstawione. Przepraszamy Odbiorców za niedogodności. Wydział Sieci Wodociągowej. PWiK Sp. z o.o. informuje: W związku z modernizacją sieci wodociągowej w...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-15 14:09

3. Rok 2017

ZP/5/2017/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2017/S 195-401406 zdnia 11-10-2017r. Przetarg nieograniczony na "Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.". Numer referencyjny: ZP/5/2017/PL. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-14 14:07

4. Rok 2017

ZP/55/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 15.12.2017 r.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 13:32

5. Rok 2017

ZP/56/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 21.12.2017 r.

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 15:05

6. Rok 2017

ZP/57/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 21.12.2017 r.

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 14:34

7. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp. zaprasza do złożenia ofertyna: Dostawę oprogramowania bazy danych ORACLE Termin składania ofert: 11.12.2017r.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 12:20

8. Rok 2017

ZP/54/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 12.12.2017r.

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 14:17

9. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawa urządzeń GNSS do inwentaryzacji sieci wod-kan.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: dostawę urządzeń GNSS do inwentaryzacji sieci wod-kan. Termin i sposób złożenia oferty Ofertę należy przesłać na adres d.tetlak@pwikgo.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07 grudnia 2017 roku.

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 13:39

10. Rok 2017

ZP/53/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Oczyszczalni Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 08.12.2017 r.

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 08:44

11. Ogłoszenia

Sprzedaż niewykorzystanego węgla i koksu ze składu opału kotłowni SUW Siedlice.

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp zaprasza do złożenia ofertynawykonanie zadania pn: „Sprzedaż niewykorzystanego węgla i koksu ze składu opału kotłowni SUW Siedlice” Miejsce, termin isposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć wsiedzibie Zamawiającego, wSekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66–400 Gorzów Wlkp. wnieprzekraczalnym terminie do 05 grudnia 2017 roku do godziny 12:00.

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-28 07:34

12. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Dariusz Sass – Przewodniczący RN powołany Zarządzeniem nr 120/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30.06.2017 r.; Piotr Puchalski – Zastępca Przewodniczącego RN powołana Uchwałą nr 7/222/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z dnia 23.06.2017 r., Marta Wielguszewska - Prokopiuk – Sekretarz RN powołana Zarządzeniem nr 120/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30.06.2017 r.; Agnieszka Kaczmarek – Członek RN powołan...

Utworzony: 2004-03-30 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 10:08

13. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp zaprasza do złożenia ofertyna: wykonanie zamówienia pn.Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.,ul. Sikorskiego 67, 04.12.2017 r. o godz. 13:00.

Utworzony: 2017-11-21 | Zmodyfikowany: 2017-11-21 12:36

14. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawa instalacja i wdrożenie firewalli sprzętowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp. zaprasza do złożenia ofertyna: Dostawę instalację i wdrożenie firewalli sprzętowych Termin składania ofert:24.11.2017 r.

Utworzony: 2017-11-21 | Zmodyfikowany: 2017-11-21 10:57

15. Oferty Pracy

Monter - Konserwator

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: MONTER – KONSERWATOR Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków Charakterystyka wykowywanej pracy i zakres obowiązków: Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków zgodnie z wymogami eksploatacyjnymiw systemie I zmianowym Obsługa wszystkich urządzeń sterujących pracą Oczyszczalni Ścieków. Diagnostyka urządzeń Oczyszczalni Ścieków. Udział w modernizacji istniejących systemów automatyki i wd...

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 13:50

16. Zmiana Taryfy

Ogłoszenie - taryfa MG6 na rok 2018

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ogłasza zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/76/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. wprowadza się: 1) z dniem 16 stycznia 2018r. na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 16.01.2018r. do dnia 15.01.2019r. 2) z dn...

Utworzony: 2017-11-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 10:53

17. Przetargi poniżej 30000 euro.

Wykonanie badań poziomu wód gruntowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o.ul. Kosynierów Gdyńskich47, 66-400 GorzówWlkp zaprasza do złożenia ofertyna: na wykonanie zadania pn.„Wykonanie badań poziomu wód gruntowych na terenie objętym projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej w m. Gorzów Wlkp. i Os. Poznańskie”. Termin termin złożenia oferty: 20 listopada 2017

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 14:32

18. Rok 2017

ZP/52/2017/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Prostej i ul. Krętej w Maszewie po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej”. Termin składania ofert: 28.11.2017r.

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 12:42

19. Rok 2017

ZP/6/2017/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 602586-N-2017 zdnia 17.10.2017 r. Przetarg nieograniczony na „Budowę Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 0,767MWp wraz zniezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żytniej” Nr sprawy ZP/6/2017/PL Termin składania ofert upłynął 16.11.2017

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 12:17

20. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ogranicz...

Utworzony: 2004-11-02 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 14:25