Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2020

ZP/02/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę wodomierzy i nakładek na wodomierze”. Termin składania ofert: 31.01.2020 r.

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 14:34

2. Rok 2020

ZP/01/2020/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie rozbiórki części niskiej (socjalnej) i wysokiej budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 28.01.2020 r. Ogłoszenie pobierz (.pdf) SIWZ pobierz (.zip) Dokumenta...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 14:31

3. Oferty Pracy

Specjalista w Wydziale Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: Specjalista w Wydziale Oczyszczalni Ścieków Liczba miejsc: 1osoba, wpełnym wymiarze czasupracy. Osoby zainteresowane prosimy ozłożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CVdo dnia28.02.2020r.

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 13:47

4. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

Brak awarii i wyłączeń na sieci wodociągowej.

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-18 10:24

5. Przetargi poniżej 30000 euro.

Pobieranie próbek i wykonanie analiz wody oraz osadów ściekowych w roku 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: „Pobieranie próbek i wykonanie analiz wody oraz osadów ściekowych w roku 2020”. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy przesłać na adres m.michalak@pwikgo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia17 stycznia 2020 roku do godziny 14:00.

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 12:07

6. Klauzula informacyjna RODO

Klauzule

1. Wniosek warunki techniczne / odbiory 1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 47. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: odtj.reszel@gmail.com 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 ...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 10:45

7. Status prawny

Status prawny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji działa na terytorium RP. Siedzibą Spółki jest miasto Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Spółka rozpoczęła działalność 1 września 1991r. NIP: 599–011–04–27 REGON: 210511028 BDO 000022043 Wpis do rejestru RHB 604–31 sierpnia 1991r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy. Przerejestrowanie do KRS – wpis 19 października 2001r.; rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejonowy w Zie...

Utworzony: 2004-03-30 | Zmodyfikowany: 2019-12-24 08:13

8. Dane teleadresowe 

Dane teleadresowe

Adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitał zakładowy 217.150.500,00 PLN, Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358

Utworzony: 2011-09-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-24 07:51

9. Rok 2019

ZP/55/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 10:13

10. Rok 2019

ZP/57/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 10:08

11. Rok 2019

ZP/54/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę 80 ton wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji odwirowanych osadów ściekowych (kod 19 08 05) dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 09:53

12. Rok 2019

ZP/65/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kukułczej oraz wymiany sieci wodociągowej od stacji pomp w ul. Piłsudskiego do ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 08.01.2020 r.

Utworzony: 2019-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 08:13

13. Rok 2019

ZP/63/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę fabrycznie nowej kamery inspekcyjnej do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych”. Termin składania ofert: 19.12.2019 r.

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 13:11

14. Oferty Pracy

Automatyk w Wydziale Energetyczno-Mechanicznym

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: Automatyk w Wydziale Energetyczno-Mechanicznym Liczba miejsc: 1osoba, wpełnym wymiarze czasupracy. Osoby zainteresowane prosimy ozłożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CVdo dnia31.01.2020r.

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:39

15. Rok 2019

ZP/60/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę dwóch pomp do ścieków do Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 11.12.2019 r.

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 14:39

16. Rok 2019

ZP/58/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu typu SUV do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 05.12.2019 r.

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 14:32

17. Rok 2019

ZP/56/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Budowę komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 10:15

18. Rok 2019

ZP/51/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę fabrycznie nowej kamery do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych dla średnic od DN 600 mm do DN 1500 mm”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 10:11

19. Rok 2019

ZP/50/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę pomp zanurzeniowych fabrycznie nowych, rok produkcji 2019”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 09:13

20. Rok 2019

ZP/53/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 08:45