Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

Brak awarii i wyłączeń na sieci wodociągowej.

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 19:45

2. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 47, zwane dalej Administratorem. Osobą, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem jest Inspektor Ochrony Danych: iod@pwikgo.pl. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy Administrator przetwarza w celu: 1. zawarcia i wykonania tej umowy – przez czas trwania umowy (RODO –...

Utworzony: 2018-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-05-23 10:21

3. Przetargi poniżej 30000 euro.

Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz ...

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp. Zaprasza do złożenia ofertyna: Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, instalacji rekuperacji, w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Termin składania ofert23.05.2018 r.

Utworzony: 2018-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-05-15 14:59

4. Rok 2018

ZP/3/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 550669-N-2018 z dnia 26-04-2018r. Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż separatora piasku z płuczką i ślimakiem w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.". Numer referencyjny: ZP/3/2018/PL Termin składania ofert upłynął: 15.05.2018 r.

Utworzony: 2018-04-26 | Zmodyfikowany: 2018-05-15 13:11

5. Rok 2018

ZP/24/2018/PL Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 360 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 25.05.2018 r.

Utworzony: 2018-05-14 | Zmodyfikowany: 2018-05-14 14:04

6. Rok 2018

ZP/25/2018/PL Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp. – Etap I”. Termin składania ofert: 29.05.2018 r. Ogłoszenie -pobierz (.pdf) SIWZ -pobierz(.zip)

Utworzony: 2018-05-14 | Zmodyfikowany: 2018-05-14 14:04

7. Rok 2018

ZP/23/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 22.05.2018 r.

Utworzony: 2018-05-09 | Zmodyfikowany: 2018-05-09 11:16

8. Rok 2018

ZP/19/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Pielęgnację terenów zielonych obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-05-08 09:38

9. Rok 2018

ZP/18/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w ul. Bema, Berlinga i Zamenhofa w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-03-27 | Zmodyfikowany: 2018-05-08 09:36

10. Rok 2018

ZP/22/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Remont budynku i wieży zbiornika SP Walczaka wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 1026 obręb Górczyn w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 16.05.2018 r. Ogłoszenie -pobierz (.pdf) SIWZ -pobierz (.zip)

Utworzony: 2018-04-27 | Zmodyfikowany: 2018-04-27 13:44

11. Rok 2018

ZP/21/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie kompletnej studni 12/4 i likwidacja studni nr 12c oraz wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na ujęciu wody SUW Centralny”. Termin składania ofert: 09.05.2018 r. Ogłoszenie -pobierz (.pdf) SIWZ -pobierz(.zip) Wyjaśnienia z dnia 26.04.2018 r. -pobierz (.pdf) Wyjaśnienia z dnia 27.04.2018 r. -pobierz (.pdf)

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-27 11:48

12. Oferty Pracy

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego, praktyczna, bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamów...

Utworzony: 2018-04-27 | Zmodyfikowany: 2018-04-27 11:11

13. Rok 2018

ZP/20/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową przepompowni ścieków w m. Chwalęcice oraz sieci wodociągowej w m. Borek”. Termin składania ofert: 11.05.2018 r. Ogłoszenie -pobierz (.pdf) SIWZ -pobierz(.zip) Zmiana SIWZ z dnia 24.04.2018 r. -pobierz (.pdf)

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-25 07:08

14. Rok 2018

ZP/15/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Przebudowę wodociągu DN 600 na terenie SUW Siedlice”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 09:45

15. Rok 2018

ZP/11/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 09:44

16. Rok 2018

ZP/16/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wymianę rurociągu wody surowej łączącego nitkę nr 2 i 3 na ujęciu wody SUW Siedlice”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 09:54

17. Rok 2018

ZP/14/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na: „Dostawę wodomierzy i modułów radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 09:52

18. Rok 2018

ZP/17/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie kompletnej studni 12/4 i likwidacja studni nr 12c oraz wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na ujęciu wody SUW Centralny”. Postępowanie oudzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1pkt 2„Regulaminu udzielania zamówień związanych zdziałalnością sektorową PWiK Sp. zo.o. ...

Utworzony: 2018-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 09:37

19. Przetargi poniżej 30000 euro.

Remont przepompowni ścieków PS-4 ul.Sulęcińska w Gorzowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Zaprasza do złożenia oferty na: Remont przepompowni ścieków PS-4 ul. Sulęcińska w Gorzowie Wlkp. Termin składania ofert 27.04.2018r.

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 11:06

20. Rok 2018

ZP/2/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 531642-N-2018 zdnia 15-03-2018r. Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż mieszadeł wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie beztlenowej (6 kompletów) w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ". Numer referencyjny: ZP/2/2018/PL Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-04-14 19:17