Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

Brak awarii i wyłączeń na sieci wodociągowej.

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-17 12:33

2. Oferty Pracy

MONTER-KONSERWATOR

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: MONTER – KONSERWATOR Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: wykształcenie techniczne minimum średnie (np. Technik Mechatronik, Automatyk, Elektronik, Elektryk) komunikatywności, kreatywność, samodzielność działania, umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych aktualne prawo jazdy...

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 12:33

3. Rok 2018

ZP/6/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2018/S 191-432636 zdnia 04-10-2018 r. Przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wul.Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.” Termin składania ofert: 13.11.2018 r.

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-11-13 15:00

4. Oferty Pracy

Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków 1. Liczba miejsc: 1osoba wpełnym wymiarze czasu pracy. 2.Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 14.12.2018r.

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 10:59

5. Rok 2018

ZP/7/2018/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2018/S 194-440025 zdnia 09-10-2018 r. Przetarg nieograniczony na "Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp. – Etap I". Numer referencyjny: ZP/7/2018/PL. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-10-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-07 14:46

6. Rok 2018

ZP/45/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. Termin składania ofert:09.11.2018 r.

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 12:08

7. Rok 2018

ZP/44/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę usterek budowlanych na obiektach SUW Siedlice”. Termin składania ofert: 06.11.2018 r. Ogłoszenie -pobierz (.pdf) SIWZ -pobierz(.zip)

Utworzony: 2018-10-25 | Zmodyfikowany: 2018-10-25 13:51

8. Oferty Pracy

MASZYNISTA/MASZYNISTKA W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: MASZYNISTA/MASZYNISTKA W WYDZIALE PRODUKCJI WODY Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: wykształcenie zawodowe/średnie; elektryczne, chemiczne, budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowej lub w zakresie uzdatniania wody. komunikatywność, kreatywność, samodzielność działania, umiejętność działania, umiejętność współpracy oraz podejmowania decyzji w ...

Utworzony: 2018-10-22 | Zmodyfikowany: 2018-10-22 08:59

9. Przetargi poniżej 30000 euro.

Wykonanie dokumentacji projektowej-dyspozytornia

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp zaprasza do złożenia ofertyna: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt dyspozytorni na terenie SUW Centralny” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dołączonego do ogłoszenia. Termin składania oferty:do 29.10.2018

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 14:22

10. Rok 2018

ZP/42/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony woparciu o„Regulamin udzielania zamówień związanych zdziałalnościąsektorową PWiK Sp. zo.o. wGorzowie Wlkp.” na „Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów typu pickup wraz z zabudową” Termin składania ofert: 16.10.2018 r.

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-11 11:42

11. Rok 2018

ZP/43/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej w m. Ciecierzyce gm. Deszczno”. Termin składania ofert: 19.10.2018 r. Ogłoszenie - pobierz (.pdf) SIWZ - pobierz (.zip)

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 13:29

12. Rok 2018

ZP/41/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony woparciu o„Regulamin udzielania zamówień związanych zdziałalnością sektorową PWiK Sp. zo.o. wGorzowie Wlkp.” na „Monitoring sieci wodociągowej ikanalizacyjnej –rozbudowa systemu”. Termin składania ofert: 10.10.2018 r.

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 10:44

13. Oferty Pracy

MISTRZ W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: MISTRZ W WYDZIALE PRODUKCJI WODY Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie techniczne (kierunki: ochrona środowiska - chemia, elektryczne, elektroniczne, budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowej lub w zakresie uzdatniania wody), komunikatywność, kreatywność, samodzielność działania, umiejętność działania, umiejętność w...

Utworzony: 2018-08-28 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 13:47

14. Rok 2018

ZP/1/2018/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na "Dostawę samochodu specjalistycznego". Termin składania ofert upłynął: 28.08.2018 r.

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-09-28 13:59

15. Oferty Pracy

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: ELEKTROMONTER - AUTOMATYK Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: • wykształcenie średnie techniczne, • prawo jazdy kat. B, • obsługa komputera, • sprawność manualna, • dokładność, odpowiedzialność, punktualność, • umiejętność pracy w zespole i samodzielnej Charakterystyka wykonywanej pracy: • montaż instalacji i obwodów el...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 09:24

16. Ogłoszenia

Sprzedaż samochodu specjalnego

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp zaprasza do złożenia ofertyna: SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO Termin składania ofert: 2018.09.27

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2018-09-05 13:01

17. Rok 2018

ZP/4/2018/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2018/S 125-286387 z dnia 03-07-2018 r. Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Gorzów Wlkp.–Wysoka". Numer referencyjny: ZP/4/2018/PL. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-07-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-24 12:52

18. Rok 2018

ZP/38/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę usterek budowlanych na obiektach SUW Siedlice”. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-22 09:04

19. Rok 2018

ZP/35/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę usterek budowlanych na obiektach SUW Siedlice”. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Utworzony: 2018-07-25 | Zmodyfikowany: 2018-08-22 09:02

20. Ogłoszenia

Konkurs ofert - Przegląd sprężarek i dmuchaw

Konkurs ofert – Przegląd sprężarek i dmuchaw Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu n/w urządzeń: • Sprężarki bezolejowej AIRPOL typ AB25-380-240 – 2 sztuki, zainstalowane w SUW Kłodawa (Kłodawa ul. Gorzowska) • Sprężarka Atlas Copco typ: LF-10UV-250TM – 1 sztuka, zainstalowana w SP Ursus (Gorzów Wlkp. ul. Szczecińska), • Sprężarka tłokowa typ: WAN-ES – 1 sztuka, zainstalowana w SUW Maszewo (Maszewo ul. Ruty), • Dmuchawa wyporowa ROOTS&rsqu...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 11:33