Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

Brak awarii i wyłączeń na sieci wodociągowej.

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-22 11:29

2. Rok 2019

ZP/15/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę 40 ton środka chemicznego Ferrox C1”. Termin składania ofert: 02.04.2019 r.

Utworzony: 2019-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-03-22 09:10

3. Rok 2019

ZP/3/2019/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzonena podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. Termin składania: 26-03-2019 r. Ogłoszenie pobierz (.pdf) ...

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-03-21 14:25

4. Dane teleadresowe 

Dane teleadresowe

Adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitał zakładowy 217.125.000,00 PLN Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358

Utworzony: 2011-09-21 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 13:57

5. Umowa Spółki

Jednolity tekst Umowy Spółki z dnia 04.01.2019r.

Jednolity tekst Umowy Spółki z 19.08.1991r.zmiany wprowadzone do 23.06.2017r.

Utworzony: 2011-07-26 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 13:35

6. Rok 2019

ZP/14/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej w rejonie przystanku tramwajowego”. Termin składania ofert: 27.03.2019 r.

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 12:36

7. Rok 2019

ZP/13/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Żwirowej i ul. Błotnej”. Termin składania ofert: 27.03.2019 r.

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 12:34

8. Oferty Pracy

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: ELEKTROMONTER - AUTOMATYK Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: • wykształcenie średnie techniczne, • prawo jazdy kat. B, • obsługa komputera, • sprawność manualna, • dokładność, odpowiedzialność, punktualność, • umiejętność pracy w zespole i samodzielnej Charakterystyka wykonywanej pracy: • montaż instalacji i obwodów el...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 11:02

9. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawa dysz ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji.

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp. Zaprasza do złożenia ofertyna: Dostawę dysz ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji Termin składania ofert 25.03.2019r.

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 09:50

10. Przetargi poniżej 30000 euro.

Świadczenie usług telefonii komórkowej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej. Termin złożenia oferty: Oferty, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2019 r. do godz. 11:30.

Utworzony: 2019-03-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 13:36

11. Rok 2019

ZP/2/2019/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Baczyna gm. Lubiszyn Postępowanie zakończone. Informacja z otwarcia ofert pobierz (.pdf) Wybór najk...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 11:28

12. Ogłoszenia

Sprzedaż stołów i krzeseł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp oferuje do sprzedaży dwa stoły i osiemnaście krzeseł W skład zestawu wchodzi: - duży stół o wymiarach: 300 cm (długość) x 100 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość), - mały stół o wymiarach: 85 cm (długość) x 65 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość), - 18 krzeseł o wymiarach: - wysokość całkowita 113 cm, - wysokość siedziska 45 cm, - wymiary siedziska 44 cm x 44 cm. Meble wykonane z drewna, lakierowane...

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 11:14

13. Oferty Pracy

Monter-Konserwator Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: Monter-Konserwator Maszyn iUrządzeń Wydziału OczyszczalniŚcieków Liczba miejsc: 1osoba wpełnym wymiarze czasupracy. Osoby zainteresowane prosimy ozłożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 12.04.2019r.

Utworzony: 2019-03-08 | Zmodyfikowany: 2019-03-08 12:32

14. Rok 2019

ZP/12/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” Termin składania ofert: 19.03.2019 r.

Utworzony: 2019-03-08 | Zmodyfikowany: 2019-03-08 12:20

15. Oferty Pracy

Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: Maszynista Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków Liczba miejsc: 1osoba wpełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 31.03.2019 r. Rozpoczęcie pracy od maja 2019.

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 14:54

16. Oferty Pracy

MONTER-KONSERWATOR

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: MONTER – KONSERWATOR Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: wykształcenie techniczne minimum średnie (np. Technik Mechatronik, Automatyk, Elektronik, Elektryk) komunikatywności, kreatywność, samodzielność działania, umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych aktualne prawo jazdy...

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 14:50

17. Rok 2019

ZP/11/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Remont budynków garażowych na terenie PWiK Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 67”. Termin składania ofert: 21.03.2019 r. Ogłoszenie pobierz (.pdf) SIWZ pobierz (.zip)

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 13:01

18. Rok 2019

ZP/10/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie awaryjnych przewiertów sterowanych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych”. Termin składania ofert: 19.03.2019 r.

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 12:52

19. Rok 2019

ZP/9/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio spod wirówek”. Termin składania ofert: 15.03.2019 r.

Utworzony: 2019-03-04 | Zmodyfikowany: 2019-03-04 08:03

20. Rok 2019

ZP/8/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Remont budynków garażowych na terenie PWiK Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47”. Termin składania ofert:12.03.2019 r. Ogłoszenie pobierz (.pdf) SIWZ pobierz (.zip)

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 14:23