Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2019

ZP/7/2019/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzonena podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Karnin, ul. Nad rozlewiskiem”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-06-27 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 11:51

2. Awarie i Wyłaczenia

Prace modernizacyjne.

PWiK. Sp. z o.o. informuje: W związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 24.07.2019r. od godz. 8:00 do godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Gorzowie Wlkp., do budynków w rejonie ulic Mościckiego i Wyczółkowskiego. Beczkowóz z wodą zostanie podstawiony. Przepraszamy Odbiorców za niedogodności. Wydział Sieci Wodociągowej.

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 14:22

3. Rok 2019

ZP/35/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę dwóch pomp do ścieków na Centralną Przepompownię Ścieków przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 31.07.2019 r.

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 12:24

4. Umowa Spółki

Jednolity tekst Umowy Spółki z dnia 17.06.2019r.

Jednolity tekst Umowy Spółki z 19.08.1991r.zmiany wprowadzone do 17.06.2019 r.

Utworzony: 2011-07-26 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 08:25

5. Dane teleadresowe 

Dane teleadresowe

Adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitał zakładowy 217.150.500,00 PLN Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358

Utworzony: 2011-09-21 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 08:15

6. Rok 2019

ZP/33/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Hawelańskiej, Zabytkowej i Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-06-28 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 10:28

7. Rok 2019

ZP/32/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Naprawę usterek elewacji budynków na terenie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-06-27 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 14:50

8. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawę odczynników, pożywek mikrobiologicznych, wskaźników kontroli sterylizacji cz...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę odczynników, pożywek mikrobiologicznych, wskaźników kontroli sterylizacji czystości powierzchni oraz materiałów filtracyjnych i szkła laboratoryjnego. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2019 ro...

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-11 07:13

9. Przetargi poniżej 30000 euro.

Usunięcie wad poszycia dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Kłodawa

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. zaprasza do złożenia ofertyna: Usunięcie wad poszycia dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w. m. Kłodawa ul. Gorzowska 75, 66 – 415 Kłodawa Termin złożenia oferty: Oferty, należy złożyć wnieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2019 roku dogodziny14:30. SIWZ -pobierz (.zip)

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 14:17

10. Rok 2019

ZP/34/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Remont placu manewrowego oraz dróg wewnętrznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Termin składania ofert: 23.07.2019 r.

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:20

11. Rok 2019

ZP/31/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Rozbudowę istniejącego zintegrowanego systemu wizualizacji SCADA oraz remont pomieszczeń dyspozytorni PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 08:45

12. Przetargi poniżej 30000 euro.

Dostawę pompy szlamowej do ścieków z silnikiem spalinowym.

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp. Zaprasza do złożenia ofertyna: Dostawę pompy szlamowej do ścieków z silnikiem spalinowym Termin składania ofert12.07.2019r.

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-08 15:02

13. Przetargi poniżej 30000 euro.

Zagospodarowanie terenu Stacji Pomp Górczyn przy ulicy Piłsudskiego 10 w zakresie in...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Zaprasza do złożenia oferty na: „Zagospodarowanie terenu Stacji Pomp Górczyn przy ulicy Piłsudskiego 10 w zakresie infrastruktury magazynowej – boksy na materiały sypkie związane z produkcją wody i zapewnieniem właściwej dystrybucji wody” Termin składania ofert do dnia 15.07.2019 r.

Utworzony: 2019-07-04 | Zmodyfikowany: 2019-07-04 14:53

14. Rok 2019

ZP/29/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymianę rurociągów na terenie SUW Centralny”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-01 07:06

15. Rok 2019

ZP/28/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie kompletnej studni Va/2 i likwidacja studni nr Va/1 oraz wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na ujęciu wody SUW Kłodawa”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-05-27 | Zmodyfikowany: 2019-07-01 07:01

16. Rok 2019

ZP/27/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Nadzór inwestorski nad realizacją zadań PWiK Sp. z o.o.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-06-27 11:30

17. Rok 2019

ZP/26/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę 400 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-27 11:09

18. Rok 2019

ZP/30/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Hawelańskiej, Zabytkowej i Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-27 11:05

19. Rok 2019

ZP/17/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę i montaż mieszadeł wolnoobrotowych oraz mieszadeł pompujących recyrkulacji wewnętrznej do reaktorów nr 1, 2, 3 w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-27 11:02

20. Rok 2019

ZP/6/2019/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 11:58