Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Awarie i Wyłaczenia

Awarie i wyłączenia.

Brak awarii i wyłączeń na sieci wodociągowej.

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 19:00

2. Oferty Pracy

ELEKTROMONTER - AUTOMATYK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: ELEKTROMONTER - AUTOMATYK Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: • wykształcenie średnie techniczne, • prawo jazdy kat. B, • obsługa komputera, • sprawność manualna, • dokładność, odpowiedzialność, punktualność, • umiejętność pracy w zespole i samodzielnej Charakterystyka wykonywanej pracy: • montaż instalacji i obwodów el...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 09:24

3. Oferty Pracy

MONTER ? KONSERWATOR

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo. o. wGorzowieWlkp. zatrudni osobę nastanowisko: MONTER – KONSERWATOR Maszyn i Urządzeń Wydziału Oczyszczalni Ścieków Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: wykształcenie techniczne minimum średnie (np. Technik Mechatronik, Automatyk, Elektronik, Elektryk) komunikatywności, kreatywność, samodzielność działania, umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych aktualne prawo jazdy...

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2018-09-05 14:31

4. Ogłoszenia

Sprzedaż samochodu specjalnego

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp zaprasza do złożenia ofertyna: SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO Termin składania ofert: 2018.09.27

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2018-09-05 13:01

5. Oferty Pracy

MISTRZ W WYDZIALE PRODUKCJI WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zatrudni osobę na stanowisko: MISTRZ W WYDZIALE PRODUKCJI WODY Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagane kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie techniczne (kierunki: ochrona środowiska - chemia, elektryczne, elektroniczne, budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowej lub w zakresie uzdatniania wody), komunikatywność, kreatywność, samodzielność działania, umiejętność działania, umiejętność w...

Utworzony: 2018-08-28 | Zmodyfikowany: 2018-09-04 14:30

6. Rok 2018

ZP/1/2018/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” na "Dostawę samochodu specjalistycznego". Termin składania ofert upłynął: 28.08.2018 r.

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-28 14:23

7. Rok 2018

ZP/4/2018/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2018/S 125-286387 z dnia 03-07-2018 r. Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Gorzów Wlkp.–Wysoka". Numer referencyjny: ZP/4/2018/PL. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-07-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-24 12:52

8. Rok 2018

ZP/38/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę usterek budowlanych na obiektach SUW Siedlice”. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-22 09:04

9. Rok 2018

ZP/35/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Naprawę usterek budowlanych na obiektach SUW Siedlice”. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Utworzony: 2018-07-25 | Zmodyfikowany: 2018-08-22 09:02

10. Ogłoszenia

Konkurs ofert - Przegląd sprężarek i dmuchaw

Konkurs ofert – Przegląd sprężarek i dmuchaw Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu n/w urządzeń: • Sprężarki bezolejowej AIRPOL typ AB25-380-240 – 2 sztuki, zainstalowane w SUW Kłodawa (Kłodawa ul. Gorzowska) • Sprężarka Atlas Copco typ: LF-10UV-250TM – 1 sztuka, zainstalowana w SP Ursus (Gorzów Wlkp. ul. Szczecińska), • Sprężarka tłokowa typ: WAN-ES – 1 sztuka, zainstalowana w SUW Maszewo (Maszewo ul. Ruty), • Dmuchawa wyporowa ROOTS&rsqu...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 11:33

11. Platforma zakupowa

Platforma zakupowa

>> Przejdź do platformy << Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. 1. Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert. 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednic...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 14:21

12. Rok 2018

ZP/40/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – rozbudowa systemu”. Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Utworzony: 2018-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 09:05

13. Rok 2018

ZP/33/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Marwice Kolonia – Lubno oraz przebudowę sieci w m. Lubno gm. Lubiszyn”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 14:32

14. Rok 2018

ZP/39/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”. Termin składania ofert: 22.08.2018 r.

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 14:31

15. Rok 2018

ZP/36/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę 40 ton środka chemicznego Ferrox C1”. Termin składania ofert: 21.08.2018 r.

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 14:09

16. Ogłoszenia

Sprzedaż mienia ruchomego

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 GorzówWlkp zaprasza do złożenia oferty na: Sprzedaż mienia ruchomego Otwarcie ofert nastąpi 01 września o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Sp. z o.o.

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 13:11

17. Rok 2018

ZP/28/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca tymczasowego magazynowania osadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”. Postępowanie zakończone.

Utworzony: 2018-06-25 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 12:01

18. Rok 2018

ZP/29/2018/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Remont budynku i wieży zbiornika SP Walczaka wraz z drogą dojazdową”. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Podstawa prawna: §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 11:58

19. Rok 2018

ZP/5/2018/PL - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2018/S 138-316241 zdnia 20-07-2018 r. Przetarg nieograniczony na "Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp. – Etap I". Numer referencyjny: ZP/5/2018/PL. Postępowaniezakończone.

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 12:38

20. Regulaminy udzielania zamówień

Baza konkurencyjności

Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 08:52