Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1496012
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ528778
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  528778
   Struktura organizacyjna 11420
   Przedmiot działalności 6497
   Informacje BIP 8714
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7501
   Rada Nadzorcza 10520
   Zarząd 11266
   Kierownicy 17167
Spółka
   Status prawny 6096
   Umowa Spółki 7234
   Koncesje 5486
   Majątek 9102
   Zatrudnienie 12517
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 67202
     Rok 2019 6843
     Rok 2018 35988
     Rok 2017 48180
     Rok 2016 50581
     Rok 2015 44992
     Rok 2014 49401
     Rok 2013 54901
   Regulaminy udzielania zamówień 494
   Przetargi poniżej 30000 euro. 156406
   Platforma zakupowa 958
   Badanie Bilansu 644
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 698
   Ogłoszenia 5914
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 208608
   Zmiana Taryfy 8640
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 3835
   Oferty Pracy 81468
   Załatwianie spraw 8122
   Rejestry i ewidencje 6225
   Nieudostępniono w BIP 5813
   Redakcja Biuletynu 5251
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 388