Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1200092
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ442359
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  442359
   Struktura organizacyjna 10455
   Przedmiot działalności 6071
   Informacje BIP 8062
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 6987
   Rada Nadzorcza 9638
   Zarząd 10266
   Kierownicy 15604
Spółka
   Status prawny 5735
   Umowa Spółki 6838
   Koncesje 5159
   Majątek 8512
   Zatrudnienie 11801
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 62542
     Rok 2017 37388
     Rok 2016 42756
     Rok 2015 40615
     Rok 2014 43949
     Rok 2013 48854
   Przetargi poniżej 30000 euro. 123454
   Regulamin udzielania zamówień sektorowych 1389
   Badanie Bilansu 210
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 162
   Ogłoszenia 791
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 151555
   Zmiana Taryfy 7194
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 2483
   Oferty Pracy 65235
   Załatwianie spraw 7640
   Rejestry i ewidencje 5847
   Nieudostępniono w BIP 5529
   Redakcja Biuletynu 5012