Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1386256
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ495391
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  495391
   Struktura organizacyjna 11085
   Przedmiot działalności 6376
   Informacje BIP 8524
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7345
   Rada Nadzorcza 10276
   Zarząd 10991
   Kierownicy 16694
Spółka
   Status prawny 5946
   Umowa Spółki 7077
   Koncesje 5411
   Majątek 8958
   Zatrudnienie 12307
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 65636
     Rok 2018 24904
     Rok 2017 45945
     Rok 2016 48070
     Rok 2015 43791
     Rok 2014 47354
     Rok 2013 52316
   Regulaminy udzielania zamówień 190
   Przetargi poniżej 30000 euro. 142799
   Platforma zakupowa 282
   Badanie Bilansu 521
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 477
   Ogłoszenia 3514
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 189847
   Zmiana Taryfy 8233
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 3442
   Oferty Pracy 75202
   Załatwianie spraw 7956
   Rejestry i ewidencje 6097
   Nieudostępniono w BIP 5740
   Redakcja Biuletynu 5187
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 291