Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1772291
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ645470
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  645470
   Struktura organizacyjna 12049
   Przedmiot działalności 6808
   Informacje BIP 9091
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7834
   Rada Nadzorcza 11805
   Zarząd 11887
   Kierownicy 18167
Spółka
   Status prawny 6356
   Umowa Spółki 7623
   Koncesje 5788
   Majątek 9618
   Zatrudnienie 13111
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 70356
     Rok 2020 482
     Rok 2019 38702
     Rok 2018 40900
     Rok 2017 52527
     Rok 2016 55192
     Rok 2015 48084
     Rok 2014 53115
     Rok 2013 58721
   Regulaminy udzielania zamówień 947
   Przetargi poniżej 30000 euro. 186129
   Platforma zakupowa 1798
   Badanie Bilansu 892
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 949
   Ogłoszenia 14091
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 246424
   Zmiana Taryfy 9298
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 4562
   Oferty Pracy 94148
   Załatwianie spraw 8438
   Rejestry i ewidencje 6520
   Nieudostępniono w BIP 5999
   Redakcja Biuletynu 5453
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 664