Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1453942
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ516201
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  516201
   Struktura organizacyjna 11290
   Przedmiot działalności 6452
   Informacje BIP 8638
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7451
   Rada Nadzorcza 10430
   Zarząd 11162
   Kierownicy 17017
Spółka
   Status prawny 6048
   Umowa Spółki 7191
   Koncesje 5456
   Majątek 9045
   Zatrudnienie 12426
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 66509
     Rok 2019 682
     Rok 2018 34625
     Rok 2017 47399
     Rok 2016 49739
     Rok 2015 44536
     Rok 2014 48694
     Rok 2013 54118
   Regulaminy udzielania zamówień 330
   Przetargi poniżej 30000 euro. 151391
   Platforma zakupowa 743
   Badanie Bilansu 603
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 603
   Ogłoszenia 4916
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 201405
   Zmiana Taryfy 8493
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 3694
   Oferty Pracy 78917
   Załatwianie spraw 8059
   Rejestry i ewidencje 6174
   Nieudostępniono w BIP 5790
   Redakcja Biuletynu 5225
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 358