Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1417260
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ504983
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  504983
   Struktura organizacyjna 11210
   Przedmiot działalności 6425
   Informacje BIP 8586
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7392
   Rada Nadzorcza 10369
   Zarząd 11079
   Kierownicy 16843
Spółka
   Status prawny 6012
   Umowa Spółki 7139
   Koncesje 5439
   Majątek 9017
   Zatrudnienie 12374
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 66123
     Rok 2018 29874
     Rok 2017 46719
     Rok 2016 48929
     Rok 2015 44233
     Rok 2014 47953
     Rok 2013 53145
   Regulaminy udzielania zamówień 277
   Przetargi poniżej 30000 euro. 146899
   Platforma zakupowa 502
   Badanie Bilansu 564
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 542
   Ogłoszenia 4195
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 193865
   Zmiana Taryfy 8340
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 3584
   Oferty Pracy 77085
   Załatwianie spraw 8015
   Rejestry i ewidencje 6132
   Nieudostępniono w BIP 5767
   Redakcja Biuletynu 5213
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 329