Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1270437
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ460762
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  460762
   Struktura organizacyjna 10750
   Przedmiot działalności 6224
   Informacje BIP 8285
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7173
   Rada Nadzorcza 9948
   Zarząd 10636
   Kierownicy 16030
Spółka
   Status prawny 5852
   Umowa Spółki 6947
   Koncesje 5293
   Majątek 8703
   Zatrudnienie 12035
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 63916
     Rok 2018 6951
     Rok 2017 42768
     Rok 2016 45042
     Rok 2015 42084
     Rok 2014 45394
     Rok 2013 50312
   Przetargi poniżej 30000 euro. 130363
   Regulamin udzielania zamówień sektorowych 1708
   Badanie Bilansu 378
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 322
   Ogłoszenia 1833
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 167073
   Zmiana Taryfy 7639
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 2829
   Oferty Pracy 68715
   Załatwianie spraw 7779
   Rejestry i ewidencje 5947
   Nieudostępniono w BIP 5640
   Redakcja Biuletynu 5106