Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1534419
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ539293
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  539293
   Struktura organizacyjna 11554
   Przedmiot działalności 6551
   Informacje BIP 8782
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7579
   Rada Nadzorcza 10609
   Zarząd 11393
   Kierownicy 17326
Spółka
   Status prawny 6137
   Umowa Spółki 7306
   Koncesje 5533
   Majątek 9218
   Zatrudnienie 12609
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 67842
     Rok 2019 13391
     Rok 2018 36943
     Rok 2017 48990
     Rok 2016 51395
     Rok 2015 45465
     Rok 2014 50018
     Rok 2013 55531
   Regulaminy udzielania zamówień 572
   Przetargi poniżej 30000 euro. 162268
   Platforma zakupowa 1110
   Badanie Bilansu 667
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 735
   Ogłoszenia 7348
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 213393
   Zmiana Taryfy 8733
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 3970
   Oferty Pracy 83905
   Załatwianie spraw 8189
   Rejestry i ewidencje 6290
   Nieudostępniono w BIP 5844
   Redakcja Biuletynu 5298
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 446