Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1608610
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ587508
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  587508
   Struktura organizacyjna 11634
   Przedmiot działalności 6591
   Informacje BIP 8840
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7623
   Rada Nadzorcza 11394
   Zarząd 11467
   Kierownicy 17442
Spółka
   Status prawny 6170
   Umowa Spółki 7343
   Koncesje 5572
   Majątek 9277
   Zatrudnienie 12675
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 68444
     Rok 2019 19574
     Rok 2018 37817
     Rok 2017 49783
     Rok 2016 52277
     Rok 2015 45893
     Rok 2014 50688
     Rok 2013 56229
   Regulaminy udzielania zamówień 673
   Przetargi poniżej 30000 euro. 167848
   Platforma zakupowa 1234
   Badanie Bilansu 701
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 798
   Ogłoszenia 8670
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 217322
   Zmiana Taryfy 8830
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 4164
   Oferty Pracy 85668
   Załatwianie spraw 8243
   Rejestry i ewidencje 6338
   Nieudostępniono w BIP 5870
   Redakcja Biuletynu 5322
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 474