Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1745033
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ639077
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  639077
   Struktura organizacyjna 11965
   Przedmiot działalności 6759
   Informacje BIP 9053
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7783
   Rada Nadzorcza 11711
   Zarząd 11796
   Kierownicy 18018
Spółka
   Status prawny 6294
   Umowa Spółki 7571
   Koncesje 5740
   Majątek 9489
   Zatrudnienie 12981
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 69762
     Rok 2019 35131
     Rok 2018 40342
     Rok 2017 52104
     Rok 2016 54713
     Rok 2015 47481
     Rok 2014 52692
     Rok 2013 58336
   Regulaminy udzielania zamówień 890
   Przetargi poniżej 30000 euro. 181907
   Platforma zakupowa 1677
   Badanie Bilansu 840
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 905
   Ogłoszenia 13043
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 241726
   Zmiana Taryfy 9211
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 4497
   Oferty Pracy 92410
   Załatwianie spraw 8406
   Rejestry i ewidencje 6468
   Nieudostępniono w BIP 5970
   Redakcja Biuletynu 5424
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 588