Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1167024
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ434531
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  434531
   Struktura organizacyjna 10310
   Przedmiot działalności 6010
   Informacje BIP 7956
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 6884
   Rada Nadzorcza 9485
   Zarząd 10109
   Kierownicy 15371
Spółka
   Status prawny 5679
   Umowa Spółki 6777
   Koncesje 5100
   Majątek 8438
   Zatrudnienie 11702
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 61748
     Rok 2017 28824
     Rok 2016 41514
     Rok 2015 40187
     Rok 2014 43459
     Rok 2013 48350
   Przetargi poniżej 30000 euro. 119147
   Regulamin udzielania zamówień sektorowych 1199
   Badanie Bilansu 90
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 66
   Ogłoszenia 131
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 148143
   Zmiana Taryfy 7029
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 2165
   Oferty Pracy 62836
   Załatwianie spraw 7559
   Rejestry i ewidencje 5790
   Nieudostępniono w BIP 5480
   Redakcja Biuletynu 4955