Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1313920
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ473282
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  473282
   Struktura organizacyjna 10871
   Przedmiot działalności 6284
   Informacje BIP 8367
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7239
   Rada Nadzorcza 10070
   Zarząd 10782
   Kierownicy 16276
Spółka
   Status prawny 5891
   Umowa Spółki 6996
   Koncesje 5343
   Majątek 8794
   Zatrudnienie 12130
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 64639
     Rok 2018 13123
     Rok 2017 44190
     Rok 2016 46126
     Rok 2015 42678
     Rok 2014 46148
     Rok 2013 51090
   Przetargi poniżej 30000 euro. 134857
   Regulamin udzielania zamówień sektorowych 1838
   Badanie Bilansu 430
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 372
   Ogłoszenia 2415
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 177738
   Zmiana Taryfy 7803
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 3038
   Oferty Pracy 70425
   Załatwianie spraw 7844
   Rejestry i ewidencje 6006
   Nieudostępniono w BIP 5677
   Redakcja Biuletynu 5132
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 26