Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1677985
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ621552
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane ogólne
   Dane teleadresowe  621552
   Struktura organizacyjna 11768
   Przedmiot działalności 6648
   Informacje BIP 8945
Władze
   Zgromadzenie Wspólników 7696
   Rada Nadzorcza 11525
   Zarząd 11587
   Kierownicy 17644
Spółka
   Status prawny 6225
   Umowa Spółki 7471
   Koncesje 5630
   Majątek 9367
   Zatrudnienie 12784
Zamówienia i Przetargi
   Przetargi powyżej 30000 euro. 69048
     Rok 2019 26150
     Rok 2018 39019
     Rok 2017 50777
     Rok 2016 53377
     Rok 2015 46519
     Rok 2014 51580
     Rok 2013 57173
   Regulaminy udzielania zamówień 763
   Przetargi poniżej 30000 euro. 173763
   Platforma zakupowa 1379
   Badanie Bilansu 757
   Wybór Brokera Ubezpieczeniowego 850
   Ogłoszenia 10436
Inne
   Awarie i Wyłaczenia 227400
   Zmiana Taryfy 8976
   Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 4321
   Oferty Pracy 88109
   Załatwianie spraw 8311
   Rejestry i ewidencje 6399
   Nieudostępniono w BIP 5902
   Redakcja Biuletynu 5373
Klauzula informacyjna RODO
   Klauzula informacyjna RODO 524