Rada Nadzorcza

Piotr Puchalski – Przewodniczący RN

powołany Zarządzeniem nr 149/W/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26.06.2020 r.


Dariusz Sass – Członek RN

powołany Uchwałą nr 13/273/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.06.2020 r.


Jarosław Janiak – Członek RN

powołany Zarządzeniem nr 262/W/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 05.10.2020 r.


Agnieszka Kaczmarek – Członek RN

powołana Uchwałą nr 14/274/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.06.2020 r.


Marcin Jabłoński – Członek RN

powołany Zarządzeniem nr 383/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29.10.2021 r.