Rada Nadzorcza

Dariusz Sass – Przewodniczący RN

powołany Zarządzeniem nr 120/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30.06.2017 r.;

Piotr Puchalski – Zastępca Przewodniczącego RN

powołana Uchwałą nr 7/222/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z dnia 23.06.2017 r.,

Marta Wielguszewska - Prokopiuk – Sekretarz RN

powołana Zarządzeniem nr 120/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30.06.2017 r.;

Agnieszka Kaczmarek – Członek RN

powołana Uchwałą nr 7/222/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z dnia 23.06.2017 r.,

Paweł Konrad Jurewicz – Członek RN

powołany Zarządzeniem nr 148/W/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31.05.2019 r.;