Status prawny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji działa na terytorium RP.

Siedzibą Spółki jest miasto Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Spółka rozpoczęła działalność 1 września 1991r.

NIP: 599–011–04–27

REGON: 210511028

BDO 000022043

Wpis do rejestru RHB 604–31 sierpnia 1991r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy. Przerejestrowanie do KRS – wpis 19 października 2001r.; rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS 0000055358.