Ochrona mienia i monitorowanie obiektów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Ochronę mienia i monitorowanie obiektów

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47.”

Termin złożenia oferty: 16.12.2019 r. do godziny 12:00

Projekt instalacji klimatyzacji w budynkach PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz ul. Śląskiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul.Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Projekt instalacji klimatyzacji w budynkach PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz ul. Śląskiej.”

Termin złożenia oferty: 29.11.2019 r. do godziny 11:00

Dostawa wózka widłowego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47,66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

„Dostawa wózka widłowego”

Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia   30.139 KB

Dostawa pomp Grundfos

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47,66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

„Dostawa pomp Grundfos”

Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia   952.452 KB

Modernizacja systemu pompowania ścieków w Centralnej Przepompowni Ścieków wraz z przebudową stacji energetycznej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47,66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

„Modernizacja systemu pompowania ścieków w Centralnej Przepompowni Ścieków
wraz z przebudową stacji energetycznej”.

Dostawa 5 wentylatorów wywiewnych dachowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

„Dostawa 5 wentylatorów wywiewnych dachowych

na Centralną Przepompownię Ścieków przy ul. Sikorskiego 67.”


Termin złożenia oferty do dnia 11.10.2019 r. do godz. 11:00

Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji na całe zamówienie wynosi: 24 miesiące.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty.   258.617 KB
Opis przedmiotu zamówienia.   2.453 MB

Dostawa dwóch szalunków o konstrukcji aluminiowej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

„Dostawa dwóch szalunków o konstrukcji aluminiowej do wykopów punktowych

do usuwania awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”


Termin składania ofert do dnia 14.10.2019 r. do godz.11:00

Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji na całe zamówienie wynosi: 24 miesiące.

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty   256.337 KB
Opis przedmiotu zamówienia.   1.393 MB

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej pn.:

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 mm

w ul. Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.

Termin składania ofert do dnia 11.10.2019 r. do godz. 11:00

Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2019 r.

Link do SIWZ - plik .zip (130 Mb)
Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty.   259.978 KB

Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul.Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich obiektów budowlanych/inżynierskich

będących w zarządzie PWiK, które zostaną przeprowadzone w 2019 roku.

Termin złożenia oferty:
Oferty, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2019 r. do godziny 15:00

Dostawa pożywek mikrobiologicznych, szkła laboratoryjnego, wyrobów z PCV i pozostałych materiałów do analiz.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę pożywek mikrobiologicznych, szkła laboratoryjnego, wyrobów z PCV i pozostałych materiałów do analiz.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, ul. Kos. Gdyńskich 47, 66–400 Gorzów Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2019 roku do godziny 14:00.
Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia.   152.722 KB
Formularze ofertowe   17.953 KB
Wzór umowy   63.879 KB
Oświadczenie   74.647 KB

Przygotowanie wdrożenia PPK dla PWiK Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zapytanie ofertowe

1. Przedmiotem zapytania jest:

Usługi przygotowania wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

2. Termin złożenia oferty:

Oferty, należy złożyć w terminie do 31.05.2019 r. do godz. 15:00.

Załączniki
Treść zapytania   2.026 MB

Świadczenie usług telefonii komórkowej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:


Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej.
Termin złożenia oferty:
Oferty, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2019 r. do godz. 11:30.

Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia.   160.301 KB
Formularz ofertowy   24.112 KB