Pobieranie próbek i wykonanie analiz wody oraz osadów ściekowych w roku 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Pobieranie próbek i wykonanie analiz wody oraz osadów ściekowych w roku 2020”.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać na adres m.michalak@pwikgo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia17 stycznia 2020 roku do godziny 14:00.
Załączniki
1 .Treść ogłoszenia   485.025 KB
2. Opis przedmiotu zamówienia.   236.086 KB
3. Edytowalne załączniki.   29.099 KB