Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę rurociągu przesyłowego ZUO - URSUS”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w ul. Koniawskiej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2014/S 246-435053 z dnia 20-12-2014r.
Przetarg nieograniczony na "Sprzedaż Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. energii elektrycznej".

W dniu 09.02.2015r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przebudowę szatni oraz pomieszczeń TW ul. Śląska 95 w Gorzowie Wlkp.”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza, pozostałe

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przełączenie przewodu tłocznego DN 200 z ul. Strażackiej bezpośrednio do przewodu tłocznego DN 225 w ul. Koniawskiej w Gorzowie Wlkp.”


Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 140 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę elastycznego rękawa wykonanego z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej, nasączonego żywicą termoutwardzalną wraz z montażem w kanale sanitarnym Ø300 mm w ulicy Muśnickiego w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę pomp zanurzeniowych do przepompowni ścieków w Gorzowie Wlkp. oraz gminie Kłodawa i Santok, fabrycznie nowych, rok produkcji 2014”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. 20000 kg polielektrolitu o nazwie handlowej FLOPAM FO 4400 SSH do odwadniania mechanicznego osadu na wirówkach oraz 14000 litrów polielektrolitu o nazwie handlowej FLOPAM EM 640 HIB do odwadniania mechanicznego osadu na zagęszczarkach”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 8000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca magazynowania Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 308980-2014 z dnia 17-09-2014r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych - kalendarze na 2015 rok oraz wizytówki.
ZP/5/2014/PL

W dniu 07.10.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Bezgotówkowe tankowanie paliw do ciągników będących w posiadaniu Oczyszczalni Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę środka chemicznego Ferrox C1”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Monitoring sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz Stacji Pomp Górczyn, Walczaka – kontynuacja rozbudowy systemu”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. 20 000 kg polielektrolitu o nazwie handlowej FLOPAM FO 4400 SSH do odwadniania mechanicznego osadu na wirówkach oraz 14 000 litrów polielektrolitu o nazwie handlowej FLOPAM EM 640 HIB do odwadniania mechanicznego osadu na zagęszczarkach”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Serwis kogeneratora MB 3042 L5 pracującego w oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp., w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. 20 000 kg polielektrolitu o nazwie handlowej FLOPAM FO 4400 SSH do odwadniania mechanicznego osadu na wirówkach oraz 14 000 litrów polielektrolitu o nazwie handlowej FLOPAM EM 640 HIB SSH do odwadniania mechanicznego osadu na zagęszczarkach”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę wodociągu przesyłowego w ul. Małyszyńskiej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont dwóch pomp zatapialnych do ścieków”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przełączenie przewodu grawitacyjnego DN 200 bezpośrednio do kolektora sanitarnego DN 1200 w ul. Podmiejska – Warszawska (Rondo Santockie) w Gorzowie Wlkp. oraz przełączenie przewodu tłocznego DN 200 z ul. Strażackiej bezpośrednio do przewodu tłocznego DN 225 w ul. Koniawskiej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę środka chemicznego Ferrox C1”.

Postępowanie zakończono

Przetarg nieograniczony.

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę węgla kamiennego „orzech” gatunek I oraz koksu grubego gatunek I”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony.

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony.

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Serwis kogeneratora MB 3042 L5 pracującego w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony.

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie projektu prac geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr IIIa/4, VIIa/3 i X/4 oraz likwidację otworu nr IIIa/3, VIIb (VIIa/2) i X/3 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu ujęcia w Kłodawie oraz Wykonanie projektu prac geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 25/4 i 106/3 oraz likwidację otworu nr 25b(25/3) i 106a(106/2) na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu ujęcia Siedlice”.


Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie projektu elewacji, instalacji centralnego ogrzewania, wymiany okien, bram i drzwi wraz z termomodernizacją dachów na budynkach ZW Kłodawa”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę wraz z rozruchem przepływowego analizatora do oznaczania całkowitej twardości wody uzdatnionej”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont dwóch pomp zatapialnych do ścieków”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Ariańskiej oraz ul. Świerkowej w Gorzowie Wlkp.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przełączenie przewodu grawitacyjnego DN 200 bezpośrednio do kolektora sanitarnego DN 1200 w ul. Podmiejska – Warszawska (Rondo Santockie) w Gorzowie Wlkp. oraz przełączenie przewodu tłocznego DN 200 z ul. Strażackiej bezpośrednio do przewodu tłocznego DN 225 w ul. Koniawskiej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 700 ton koagulanta żelazowego dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie projektu termomodernizacji budynku ZW Kłodawa”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie Chróścik, Małyszyn – ulica: Małyszyńska, Myśliborska, Ustronie oraz Folwarczna”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej stropu zbiornika wody czystej i komory zasuw na Stacji Uzdatniania Wody Siedlice”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 113677-2014 z dnia 27-05-2014r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych.
ZP/4/2014/PL

W dniu 07.07.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wymianę wodociągu azbestowego DN 100 i DN 150 przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odtworzenie nawierzchni drogowych po awariach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. oraz gminach ościennych”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 10000 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., w tym 4000 Mg osadów pochodzących bezpośrednio po odwodnieniu na wirówkach oraz 6000 Mg osadów pochodzących z miejsca magazynowania”.

Termin składania ofert upłynął: 03.06.2014r.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2014/S 0892-154569 z dnia 08-05-2014r.
Przetarg nieograniczony na "Modernizację oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie technologii ściekowej".

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2014r.

W dniu 17.07.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2014/S 0892-154625 z dnia 08-05-2014r.
Przetarg nieograniczony na "Wymianę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp.".

W dniu 08.07.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Koszenie trawy w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody ZW Siedlice oraz odcinka wału kolektora (pasa ochronnego) ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków przy ul. Kostrzyńskiej”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę wodomierzy i nakładek radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę wraz z rozruchem przepływowego analizatora do oznaczania całkowitej twardości wody uzdatnionej”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odtworzenie nawierzchni drogowych po awariach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. oraz gminach ościennych”.

W dniu 16.05.2014r. postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX.2.1) IDW oraz §65 ust. 2 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont dwóch pomp zatapialnych do ścieków”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Dzieci Wrzesińskich - ul. Warszawska w Gorzowie Wlkp. oraz wymianę wodociągu w ul. Gorzowskiej w Kłodawie”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę wodomierzy i nakładek radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie prac rozbiórkowych hali B zlokalizowanej w obrębie SUW Siedlice w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów oraz pielęgnacja terenów zielonych PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont dwóch odsiarczalników w Oczyszczalni Ścieków, ul. Kostrzyńska w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odzysk lub unieszkodliwienie 6000 Mg odwodnionych na wirówkach, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) dostarczonych przez Zamawiającego z Oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont komór z zastawkami na zasyfonowaniu kanalizacji sanitarnej pod rzeką Kłodawką przy ul. Garbary w Gorzowie Wlkp.”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232410–9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i wymianę rurociągu DN 200 mm ul. Poznańska oraz ul. Wspólna”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 61964-2014 z dnia 21-02-2014r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych - kalendarze na 2015 rok. ZP/1/2014/PL

W dniu 25.03.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wymianę podłączenia działki 27/2 w miejscowości Glinik gmina Deszczno”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.